👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - tala Ht åk 5

Skapad 2019-09-17 17:06 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 5 Engelska
Vart du än reser i världen har du nytta av att kunna göra dig förstådd på engelska. Du kommer att få träna på att prata engelska. Du kommer att lära dig strategier för att kunna uttrycka vad du vill säga. Du kommer att lära dig nya ord och hur du ska uttala dem.

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

 • kunna formulera dig i tal på engelska
 • kunna berätta något om dig själv, din familj eller dina intressen
 • kunna ställa frågor kring ett ämne
 • kunna svara på frågor
 • kunna använda dig av språkliga strategier för att göra dig förstådd 

Så här arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

 • arbeta med boken "Champ 5"
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på filmer på engelska
 • lyssna på dialoger och arbeta med olika övningar till dialogerna
 • läsa böcker på engelska
 • samtala om de olika texterna i klassrummet
 • träna intonation, betoning och uttal
 • spela upp dialoger
 • arbeta med språkliga strategier som hjälper dig att tala

Så här visar jag att jag kan

 • genom att aktivt delta i muntliga övningar vi gör i klassrummet
 • genom att kunna berätta om mig själv, sin familj och intressen
 • genom att kunna ställa frågor kring ett visst ämne
 • genom att kunna svara på frågor på engelska
 • genom att använda mig av strategier för att göra mig förstådd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska - tala

Insats krävs
Jag har godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper
Berätta om mig själv...
Jag har svårt att berätta om mig själv och min familj.
Jag kan berätta detaljer om mig själv och min familj och om mina intressen. En engelsk talande person förstår vad jag säger.
Jag kan utveckla det jag berättat när någon ställer en följdfråga.
Ställa frågor
Jag har svårt att ställa frågor. Jag känner mig osäker på hur jag ska använda frågeorden.
Jag kan ställa enkla frågor till exempel: What do you like to eat? How old are you? Where is the dog?
Jag kan ställa följd frågor till någon som berättat något. Why did you go to the lake? How did you get there? When did your uncle come home?
Svara på frågor
Jag har svårt att formulera svar på frågor.
Jag kan svara på frågor genom att svara enkla hela meningar, till exempel: - Yes, I do want to go to town. - No, I don't want to eat a banana. - I like to go swimming.
Jag kan svara på frågor genom att utveckla mitt svar, genom att formulera mig eller förklara på ett annat sätt.
Strategier
* Härma * Svara på frågor genom att använda frågans ord * Använda en modell * Visa med kroppsspråk, rita * Använda synonymer * Tala om något annat * Förklara ord
Jag har svårt att hitta strategier för göra mig förstådd.
Jag kan använda några strategier för att göra mig förstådd.
Jag kan använda flera strategier för att göra mig förstådd.