👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2019-09-17 18:22 i Valås förskola Mölndals Stad
Förskola
Under starten av läsåret arbetar vi med att lära känna varandra och bestämma gemensamma regler och förhållningssätt för gruppen.

Innehåll

Vi arbetar utifrån kompisböckerna, men också med hjälp av att dramatisera olika dilemman med figurerna från årets saga om bockarna Bruse. 

Vi använder oss framförallt av dessa kompisböckerna: Säg Stopp, Dela med dig, Vänta på din tur, Samarbeta och säg förlåt. 

Vi arbetar en vecka med varje tema. Det blir lekar, dramatiseringar, skapande mm inom de olika områdena. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18