👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På äventyr med Barbafamiljen

Skapad 2019-09-17 22:12 i Lindbergs förskola Varberg
Förskola
Barbafamiljen har åkt iväg på en resa som ska ta dem jorden runt. Genom vykort kommunicerar Barbafamiljen med barnen på Solstrålen, men eftersom många av barbabarnen redan längtar hem kommer de då och då komma tillbaka till Solstrålen för att dela olika äventyr tillsammans med barnen.

Innehåll

Projekt

Vi kommer att använda barbafamiljen som en röd tråd mellan musik och drama, bild och form, rörelse, matematik, teknik, lek och språk. Barnen kommer få möta de olika karaktärerna i förskolans miljö, såväl inomhus som utomhus. Vår förhoppning är att alla barn i vår barngrupp ska få ta del av och uppleva aktiviteter, baserat på planering från vår läroplan, genom barbafamiljens olika karaktärer och deras intressen. 

Barbafamiljens intressen och kunskapsområden:

Barbapappa & Barbamamma - Genus, mångfald och gemenskap

Barbalala - Har ett stort intresse för musik. Barbalala kommer ta med oss in i det sociala spelet i musik, sång och dans.

Barbazoo - Har ett intresse för djur och naturvetenskap. Barbazoo kommer ta med oss i naturen och djurens värld.

Barbabok - Har ett intresse för böcker och språk. Hon kommer bland annat kunna ta med barnen på spännande sagostunder.

Barbaflink - Har ett stort intresse för vetenskap, matematik och teknik.

Barbastark - Har ett stort intresse för sport och lek.

Barbafin - Har ett stort intresse av skönhet och hälsa. Barbafin kommer ta med sig barnen i aktiviteter där kroppen kommer att stå i fokus. 

Genomförande: Hur arbetar vi?

Projektgrupper: 

 • 4-5 åringarna (8st.) Den här gruppen kommer ha projekt på tisdagar (9-10:30). 
 • 3 åringarna (3st.) (kommer fyllas ut med något/några yngre barn från gång till gång) Den här gruppen kommer ha projekt på onsdagar (9-10:30).
 • 2 åringarna (7st.) Den här gruppen delas i två grupper och kommer ha projekt på måndagar (9-10:30).

Vi kommer att arbeta i mindre grupper, mycket på grund av åldersspannet i barngruppen och för att kunna locka deras olika intressen och utmana barnen på de olika plan de befinner sig just nu. Vi pedagoger cirkulerar i de olika grupperna och alla pedagoger är delaktiga i både planering och genomförande. 

Uppföljning

Vi kommer att dokumentera barnens upplevelser, upptäckter och experimentera med bilder och eventuellt även film. Dokumentationen ska finnas lättillgänglig för barnen för att de lätt ska kunna reflektera kring projektets delar och för att vi tillsammans ska kunna samtala, ställa frågor och återuppleva det som hänt. Dokumentationen kommer hänga i Solstrålens hall. Vi dokumenterar även i barnens lärloggar och barnen väljer själva ut den dokumentation som de vill ha med i sina pärmar på avdelningen. 

Planeringen för projektet är ett levande dokument, där vi planerar en del, men barnens intressen, inflytande och frågor styr i vilken riktning vi hamnar i slutändan. 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18