👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa digitalt läromedel Ostindiefararen

Skapad 2019-09-18 00:11 i Alléskolan Lerum
Grundskola 7 – 8 Svenska
Vi gör ett digitalt läromedel om Ostindiefararen för barn i årskurs 4.

Innehåll

Din uppgift är att göra ett digitalt läromedel för barn som går i fjärde klass. De ska göra ett besök på båten Götheborg i oktober och skulle behöva sätta sig in i hur Ostindiska kompaniet fungerade på 1700-talet för att få ut så mycket som möjligt av sitt besök. De behöver veta mer om personerna på båten, om hur det var att leva på en sådan resa, hur resans rutt såg ut, om handeln och varorna, något spännande om skeppspojkarna och något mer ni vill specialisera er på. I arbetet ska finnas:

 

✔ En intresseväckande inledning

✔ Minst en faktatext från er var med passande bilder

✔ Ett eller flera brev med svar - alla behöver läsa varandras brev för att kunna välja ut breven som ni sedan skriver ett gemensamt svar på

✔ Källförteckning

 

✔ Ett reportage om ert läromedel

✔ En muntlig presentation

 

Innan du börjar:

✔Kolla upp vilka läromedel som redan finns

✔Läs intressanta fakta

✔Planera vem som gör vad och hur ni ska göra det tydligt och lättförståeligt.

 

✔ Leta upp en passande mall i power point

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9