👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dunderkalaset

Skapad 2019-09-18 06:58 i Förskolan Glädjen Fristående förskolor
Förskola
Uppdrag språk och matematik. Under hösten kommer att läsa berättelser om Jätten Jalle och Älvan Tindra som sedan kommer att skicka olika uppdrag till barnen. Jalle och Tindra planerar nämligen att ha ett stort Dunderkalas och behöver barnens hjälp för att lyckas.

Innehåll

Berättelsen om Dunderkalaset är uppdelad i fyra delar där varje del inleds med högläsning. I texten finns mycket utrymme till att utveckla barnens intresse för språk och matematik. Utifrån den fantasifull och roliga berättelses får barnen sedan ta sig an kreativa uppdrag individuellt, i par eller i grupp. Jätte Jalle och älvan Tindra ber barnen om hjälp i form av att de skickar brev till barnen. Barnen tränas även i att kunna återberätta vad som hänt i berättelsen. 

i varje uppdrag som barnen får skickat till sig varierar tiden mellan 15 min till 1 timme, vilket gör att barnen tränar sin koncentration samt att vi pedagoger tränas i att få barnen intresserad under en sådan lång tid. 

Tillsammans med barnen kommer vi pedagoger att skapa en utställningsyta där vårdnadshavare kan följa på utvecklingen av Dunderkalaset. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18