👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott - friidrott

Skapad 2019-09-18 07:55 i Lingenässkolan Kristianstad
Friidrott, kast med boll, längdhopp, höjdhopp och löpning
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Ni kommer under några veckor få testa och träna några friidrottsgrenar. Kast med boll, längdhopp, höjdhopp och springa.

Innehåll

Våra mål:

- delta i de grenar som vi tränar på

- kunna lite olika tekniker för att lyckas i de olika friidrottsgrenarna

- kunna något om hur man undviker och förebygger skador i de olika grenarna 

 

Arbetssätt

Vi kommer att var både inomhus och utomhus när vi testar och tränar de olika grenarna

Vi går igenom varje gren så du får prova och förbättra. 

 

 

Centrala begrepp:

Uppvärmning, friidrott, förebygga, teknik (inom träning)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Idrott - friidrott

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Deltar i aktiviteten
Eleven deltar inte under idrottslektionen.
Eleven deltar och försöker efter bästa förmåga att göra de moment vi tränar på.
Eleven deltar aktivt och och kan även vara med och förbättra sin egen prestation i de grenar vi tränar på.
Teknik och anpassning
Kast, hopp i längd och höjd.
Eleven klara inte utföra de moment vi tränar på.
Eleven kan utföra de flesta moment som vi tränar på.
Eleven utför och kan förbättra de moment som vi tränar på