Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och hållbar utveckling

Skapad 2019-09-18 08:34 i Utbildningsförvaltningen Uppsala
Grundskola 4 – 5 Kemi Biologi
Allt det vi gör nu påverkar även allt liv som kommer efter oss, i framtiden.

Innehåll

Syfte - Varför?

Att förstå hur människan påverkar samspelet i naturen och vilka konsekvenser det kan få.

Beskrivning

Under detta arbetsområde kommer du utveckla dina kunskaper om:

 • vad som menas med en hållbar utveckling
 • vad ekologi och ekosystem är
 • hur näringskedjor och näringsvävar fungerar
 • hur miljön påverkas av föroreningar
 • växthuseffekten

Konkreta mål:

Du ska kunna beskriva hur människan är beroende av naturen

Du ska kunna förklara hur vi påverkar naturen.

Du ska kunna använda och förstå biologiska begrepp.

Du ska kunna berätta om växthuseffekten.

 

Språklig fokus

     Att du deltar i diskussioner och resonerar kring frågor som rör ekologi.

     Din förmåga att använda nya ord i diskussioner

 

Viktiga ord

Ekologi

Ekosystem

Organism

Fridlyst

Livsmiljö

Biologisk mångfald

Ekosystemtjänst

Hållbar utveckling

Näringskedja

Näringsväv

Föroreningar

Miljöförstöringar

Växthuseffekten

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: