👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering BKS HT21

Skapad 2019-09-18 08:34 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola F – 9 Modersmål
SO ämne i tvåspråkig perspektiv

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa, lyssna, samtala, presentera, argumentera, skriva och återberätta. I den här planeringen ska vi arbeta med olika typer av texter från Historia, Geografi, Religion och traditioner från länder där modersmål talas. Vi ska arbeta med samma tema i alla årskurser, beroende på deras ålder och kunskapsnivå. 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Centralt innehåll
 • Ml 1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml 1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml 4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml 4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Ml 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Ml 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
 • Ml 4-6
  Kultur och samhälle Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
 • Ml 7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml 7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml 7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

 

Konkretiserade mål för eleven

Du ska utveckla din förmåga att läsa olika typer av texter och jobba med läsförståelse. 

Du ska utveckla din förmåga att skriva på ditt modersmål. 

Du ska utveckla din förmåga att använda ämnesrelaterade ord och begrepp när du skriver.

Du ska utveckla din förmåga att ställa frågor och framföra dina egna åsikter. 

Du ska utveckla din förmåga att skriva och resonera om kunskapsområden som har anknytning till ditt modersmål.

Du ska utveckla din förmåga att använda vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp när du skriver. 

Du ska utveckla din förmåga att strukturera innehållet i dina texter.

Du ska utveckla din förmåga att berätta muntligt. 

Undervisning och arbetsmetoder

I undervisningen kommer vi att...

- Introducera olika begrepp inom ämnesspråket

- Hjälpa att förstå hur ord och begrepp hör ihop

- Använda elevanpassade texter för att träna lässtrategier, läsförståelse, skriva sammanfattning och egen text

Arbetsmetoder

- EPA system

- RT modellen för skönlitterära och faktatexter

- Vi ska använda olika medier i undervisningen

Eleven har uppnått målen när...

Du är godkänd när du kan visa...

- att du utvecklar alla fyra språkliga förmågor

- att du använder ämnesrelaterade ord och begrepp i tal och skrift

- att du samtalar, reflekterar och analyserar textens innehåll

- att du kan sammanfatta texternas innehåll både muntligt och skriftligt