👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling-Kompisar

Skapad 2019-09-18 08:51 i Förskolan Utsikten Fristående förskolor
Förskola
Skapa en gruppkänsla och goda relationer till varandra.

Innehåll

Projekt Kompisar i ett hållbar utveckling

Reflektionsprotokoll: 18 sep 2018 vecka 38

Vad gjorde vi och vad sa barnen:

Under de första veckorna har vi lärt känna varandra genom att lekt lekar. Bla under hökens vingar, kurragömma, hunden och benet, björnen sover, vem är det. Alla barnen var med på lekarna. Men i vissa såg vi att barnen blev för blyga mot varandra. Tex i leken vem är det. Man måste ju säga högt och tydligt vem är det för att den andra ska kunna gissa vem det var som sa det. Även lite nervöst bland barnen att ligga i mitten och skälla som en hund i leken hunden och benet. De blir lite blyga när de kommer i centrum och alla ska titta på dem.

Vi har uppmärksammat varandra på vilka kompisar som är här respektive sjuka/hemma genom namnlappar och bilder på barnen. Vi ser att de har blivit bättre på att känna igen sitt namn. Man ser på barnet att han/hon blir glad när barnet ser sitt namn. Vissa får man fortfarande hjälpa att se rätt namn. Bilden ser alla barnen lätt. De fick även para ihop sin bild med sitt namn.

Vi har målat en bild på lingon som vi sedan laminerat och satt upp på deras låda i hallen. Barnen visste att lingon var röda och bladen var gröna. Några barn har svårt att hålla i pennan och trycka hårt så att det blir färg på pappret.

Vi har skapat till konstnatta. Barnen fick göra lövtavlor. De fick lägga löv så de bildade ett djur och sen limma fast dem. Barnen tyckte det var kul att få klistra. Doppa penseln i limmet och måla ut det på löven och på pappret. De satt länge med att måla med limmet. Det var svårt att sätta de olika löven tillsammans som en kropp till något djur. Barnen vi gärna ha de olika delarna långt isär.

Hur fortsätter vi från föregående vecka:

Vi fortsätter med att leka olika lekar med barnen. Vi leker några nya lekar och några av de som vi redan lekt. Det är lättare att göra något när man har gjort det några gånger. Vi tar fram namnbilderna och fotografibilderna på barnen. Vi skapar en kompissol och en kompisblomma.

Syfte för veckan:

Lära känna varandra, vara kompisar, ta hand om varandra och lyssna på varandra.

Koppling till Lpfö och styrdokument

Utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen.

Kopplingar till läroplanen

  • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö 18