👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt liv som grej

Skapad 2019-09-18 09:02 i Brearedsskolan Halmstad
Grundsärskola 4 – 6 Teknik
I detta arbete kommer du att få lära dig om olika smarta tekniska lösningar du möter i din vardag. Du kommer att få skriva texter om hur man använder de tekniska lösningarna, om varför de finns och hur de fungerar.

Innehåll

Syfte

Eleven får utveckla intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Eleven utvecklar kunskaper om tekniken i vardagen och får förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.

Eleven utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

 

 Mål

Du ger exempel på tekniska lösningar i din omgivning och förklarar hur de används och hur de fungerar.

Du kan skriva enkla förklarande texter.

  

Undervisning

Vi samtalar om vad teknik är.

Vi lär oss ord och begrepp från teknikens värld.

Vi ser film om olika tekniska lösningar; "Mitt liv som grej".

Vi skriver texter om olika tekniska lösningar.

Vi provar att använda några tekniska lösningar i praktiken.

 

Bedömning

Du kan i samtal ge exempel på tekniska lösningar i din vardag.

Du visar att du kan skriva en text med hjälp av givna stödord.

 

 

 

 

       

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
  Tk  4-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  4-6