👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Briggen "Vi på Briggen" 19/20

Skapad 2019-09-18 09:53 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola F
En god VI-känsla är viktigt. Alla ska känna att de duger, att de är trygga och att de har kompisar.

Innehåll

Syfte:
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Centralt innehåll:
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Mål:
Ett av målen är att skapa nya relationer och att äldre och yngre ska umgås och samarbeta över gränserna.

Att skapa en gemensam syn på hur vi vill ha det i gruppen och på hur en bra kompis ska vara, samt träna på att sätta ord på känslor och kunna uttrycka sig.
Att våga prata inför grupp och träna på att lyssna och ställa frågor.
Att skapa ett “Vi-tänk” och förmedla att alla är lika mycket värda oavsett etnicitet, kön, språk, intressen, åsikter och bakgrund.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
    Gr lgr11  -
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
    Gr lgr11  -
  • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
    Gr lgr11  -