👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pennfodral

Skapad 2019-09-18 10:00 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Slöjd
Du ska få sy ett pennfodral med foder och dragkedja

Innehåll

Sy ett pennfodral

 

Beskrivning av arbetsområdet.

En enkel startuppgift där du får repetera symaskinen, sy dragkedja och foder. Sedan kommer du att få värdera ditt arbete och slutprodukt.

 

Syftet med arbetsområdet  och förmågor som ska tränas:

Syftet med arbetsområdet är repetera tidigare slöjdkunskaper, lära sig att hitta i salen och träna på maskinsömnad.

 

Eleven kommer att ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  • Formge och framställa slöjdföremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begreppCentralt innehåll

 

Det vi kommer att behandla ur det centrala innehållet under denna uppgift är följande:

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker.

 

Slöjdens arbetsprocesser

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt

 

  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.Så här ska vi arbeta med uppgiften:

  • Du kommer att få följa skriftliga instruktioner som finns på tavlan eller papper. Samt att Klara visar dig hur du ska göra när du syr pennfodralet.

  • Du kommer att få göra en värdering av ditt arbete när du är klar med arbetet.Bedömning

Under detta arbetsmoment kommer detta att bedömas:E

C

A

Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetet sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

 

I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetet sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

 

I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetet sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

 

I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

Uppgifter

  • Pennfodral utvärdering

Matriser

Sl
Matris pennfodral

E
C
A
Formge och framställa
  • Sl  7-9
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Verktyg
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Arbetsprocess
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.