👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK: Metoder och arbetssätt (År 8)

Skapad 2019-09-18 10:01 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Fysik
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

I undervisningen kommer vi att ... 

 • ha gemensamma genomgångar
 • ha demonstrationer
 • arbeta enskilt och i grupp
 • göra laborationer

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt 

 • genom att arbeta aktivt på lektioner
 • genom att arbeta aktivt vid laborationer
 • genom att skriva laborationsrapporter
 • genom att delta i diskussioner och resonemang
 • genom att utföra skriftliga förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
FYSIK.År 8. SYSTEMATISKT ARBETE. EFFEKT

Insats krävs
Följa instruktioner
Du kan i huvudsak genomföra undersökningen utifrån den givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningen utifrån den givna planeringar.
Användning av utrustning
I undersökningen använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningen använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tolkning av resultat
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resonemang
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Du gör delvis en enkla dokumentation av undersökningen.
Du gör en enkel dokumentation av undersökningen.
Du gör en utvecklade dokumentation av undersökningen.