Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska

Skapad 2019-09-18 10:10 i Integration skola Karlshamn
Grundskola 1 – 3
Eleven ska Formulera sig och kommunicera i tal, skrift, samtala, diskutera och förstår olika åldersanpassade texter.

Innehåll

 

                                                        Modersmål 1-3

                                             

 

 

 

          Terminsplanering inför Hösten 2019

          Tema: Olika genrer

          

 

Syftet undervisningen: 

Formulera sig och kommunicera i tal, skrift, samtala, diskutera och förstår olika åldersanpassade texter. 

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter.

 • Lära sig samband mellan bokstäver och ljud i jämförelse med svenska.

 • Uttrycka sig muntligt.

 • Lär sig språkets uttal, betoning och satsmelodi jämfört med svenskan.

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker. Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 

Arbetssätt, material och undervisningsmetod 

 • Åk 1 tränar alfabetet, handstil och samband mellan ljud och bokstav genom att:

  •  uttala, lyssna, måla och rita bokstäver.

 • Åk 2 och 3: Tränar att läsa, förstå, skriva olika typer av texter genom att:

  • Läraren läser olika texter högt och diskuterar med elever, sedan återberättar innehållet av texten till elever.

 • Genom att ljuda, leka och sjunga med ord. 

  • Elever tränar språkets struktur såsom stor bokstav, liten bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken och stavningsregler.

 

 • Undervisningsmetod och material

  • Filmer från Youtube

  • bilder om olika maträtter och hälsosam mat

  • Läroböcker

  • Digitala verktyg såsom Kahoot, IT, bok creator

  • Läraren använder konkreta material såsom frukt, namn för olika mat, djur och spel. 

Matriser

Arabiska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa
Du läser alfabetet och jämför ljud i modersmålet och svenska
Du läser korta meningar och rättar dig själv ibland
Du läser med flyt och god läsförståelse t.e. enkla kapitelböcker. Du kan sökläsa.
Skriva
Du skriver av alfabetet och du känner till skrivtecken form och skrivriktningen samt jämför dessa med svenska.
Du skriver ord och mycket enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel. Du använder frågetecken och utropstecken i meningar.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar. Du ställer och svarar kort på frågor som Berör din vardag. Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du berättar till viss del utvecklat om dig själv och din omgivning. Du ställer frågor och Svarar med till viss Del utvecklade meningar som berör din vardag. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt.. Du ställer Välutvecklade Frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting bortom din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi väl. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Du förstår åldersanpassade texter vid
Berättande texter
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du uttrycker känslor
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädesplagg och andra saker som berör din vardag.
Du känner till och förstår grundläggande matematiska begrepp.
Och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt. Du använder både adjektiv och adverb när du uttalar dig.
Kultur och samhälle
Du känner till ursprungslandet flagga. Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: