👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Teckenspråk

Skapad 2019-09-18 10:23 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F Modersmål
Vad är dövkultur? Vilka får ta del av dövkulturen? Hur uttrycks dövkultur?

Innehåll

Vi skall läsa en text om dövkultur, svara på frågor till texten samt diskutera texten och frågorna. Texten kommer att delas ut vid nästa undervisningstillfälle och skall göras hemma. Mer information kring uppgiften kommer att tas upp vid nästa undervisningstillfälle.

 

Taget ur Kursplan från Skolverket;

• Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.