👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i vår närnatur

Skapad 2019-09-18 10:34 i Parkens förskola Norrtälje
Förskola
Vi utgår utifrån barnens stora intresse utav djur och utforskar dem på närmre håll.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

 

Samtliga barn visar ett genuint intresse för djur, och nu framförallt för vinbergssnäckor. De letar gärna upp dessa på vår förskolegård och visar dem för oss pedagoger eller inspekterar dem själva noggrant på nära håll. Barnen använder begreppet ”snigel” om snäckorna, vilket är det vanligaste begreppet att använda i vardagligt tal. Då de flesta barnen har ett begränsat ordförråd har vi vuxna bemött barnen på deras nivå när de kommit och visat oss snäckorna, genom att respondera med samma begrepp.

Även andra djur som larver och spindlar visar barnen en fascination över och de inspekterar även dessa noggrant och visar oss vuxna. 

Barnen är så pass små att de inte hunnit skaffa sig så mycket kunskap kring djur och natur. De visar att de vet att de bör vara rädda om djur, även om det ibland glöms bort och nyfikenheten över hur det låter och känns att krossa en snäcka under stöveln vinner över empatin för snigeln i snäckskalet. Några av barnen uttalar begreppet ”snigel”, medans andra bara pekar än så länge.

Syfte och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vi vill dels erbjuda barnen grundläggande kunskaper inom allmänbildning. Ex. Vad vanliga djur i den svenska faunan heter, vad de äter och vad hur de låter.

Men framförallt visar vetenskap på att vi värnar om det vi har en relation till. Vårt syfte och mål är att skapa en relation mellan barnen och det som finns i vår natur. Vi vill väcka nyfikenhet och skapa en kunskap kring djur och växter som finns i vår närnatur, vilket i sin tur leder till att det skapas en empatisk och ansvarstagande tanke bakom barnens framtida handlingar som rör vår natur.

 

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  

 

Förutom att barnen skaffar sig kunskaper om djur och natur sin närmiljö. Så tror vi att om barnen får en grundläggande kunskap kring djur och natur genom att utforska dem med olika sinnen, så kommer det att skapa en relation och en förståelse för hur viktigt det är att vi är rädda om den. Och då barnen lärt känna djur och natur på ett djupare plan så kommer även deras empatisystem att aktiveras vilket kommer att leda till ett empatiskt förhållningssätt till naturen.

 

Vi har nått målen när

 

När vi hör eller ser att barnen visar empati mot djur och natur genom att tex. motstå frestelsen att kliva på en snäcka eller klämma sönder en myra.

När vi hör eller ser att kunskap vi lärt ut kring djur och natur befästs, genom att barnen visar eller berättar något kring det.

 

Genomförande  

 

Under hela dagarna har barnen möjlighet att få svar på sina funderingar de har och vi kommer framförallt att fånga spontana lärandesituationer som uppstår under dagarna. Men vi kommer även att i smågrupper organisera målstyrda lärsituationer där syftet kommer att vara att barnen med olika sinnen, ska få erfara kunskap om något specifikt. Vi är igång att iordningställa ett ”skogsrum” där tanken är en organiserad  lärmiljö som fungerar som en ”tredje pedagog”. Alltså att barnen ska inspireras och skapa kunskap utifrån rummet i sig och att miljön skall underlätta inlärningen.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
    Lpfö 18