👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 1-3

Skapad 2019-09-18 11:17 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 3 Slöjd
Träslöjd under höstterminen ska vi använda så många tekniker i träslöjd vi kan. Och följa stegen från utformning/formgivning till framställande av en produkt. Vi kommer såga, spika, slipa och ytbehandla.

Innehåll

Vi ska 

Formge och framställa en igelkott genom att använda teknik, verktyg och redskap samt:

mäta

såga både grovsåga med geringssåg

putsa och slipa

måla

spika

limma

 

Dokumentera vårt arbete med bild och ord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas och följas.
  Sl  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan också medverka i att använda någon given hantverksteknik.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet och någon miljöaspekt medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
  Sl  E 6
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
  Sl  E 6
 • Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
  Sl  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Sl  E 6