Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi, fotosyntes och cellandning Åk 8

Skapad 2019-09-18 11:26 i Önnerödsskolan Härryda
Ekologi
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi är vetenskapen om hur allt levande hänger samman. Ekologi handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön. Ordet ekologi betyder "läran om huset" och huset syftar på jordklotet, vårt unika hem. Med kunskaper om samspelet mellan alla levande varelse, får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, med respektekt och kunskap om miljö.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta område är att du skall kunna ställa ekologiska frågor och kunna besvara dem med förklaringar som bygger på samspelet mellan organismerna och miljön.

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta område ska du:

 • Veta vad ett ekosystem är och vad det innehåller.
 • Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
 • Ha förståelse för energiflöde i ekosystem.
 • Kunna beskriva kretsloppen för vatten och kol.
 • Förstå vad fotosyntesen är och hur det fungerar - jämföra med cellandning/förbränning.
 • Kännedom om växthuseffekten och några av växthusgaserna.
 •  Förstå sambanden i något ekosystem.
 • Kunna ge exempel och identifiera olika ekosystem i vatten och på land
 • Att inse människans ansvar för allt levande på jorden.

 

 

 

Ord och Begrepp

Att du skall kunna förklara följande begrepp:

 • Fotosyntes
 • Cellandning/förbränning
 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Population, samhälle
 • biotop
 • nisch
 • nedbrytare
 • kretslopp
 • producent, konsument
 • näringskedja, näringsväv

Undervisningen

Vi kommer ha  genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och diskussioner samt diskuterar vi aktuella forskning/artiklar som handlar om vårt miljö mm.
Vi kommer att arbeta med under några veckor

Det kommer att bedömas:

 • förmåga att förstå fotosyntes processen och förbrännings processerna och deras betydelsen för livet
 • hur man förstår och använder begrepp och modeller
 • kännedomen om några av jordens ekosystem och hur organismernas samverkan kan beskrivas
 • förmåga att bygga upp en näringsväv, kretslopp och näringspyramid.
 • förmåga att delta aktivt i olika observationer, etiska diskussioner, experiment
 • förmåga att beskriva hur någon atom, exempelvis en kolatom, ständigt vandrar i ett kretslopp
 • förmåga att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera en undersökning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ekologi

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Se kommentar
Du når delar av målen för grundläggande nivå.
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband
Se samband och koppla ihop olika faktorers inverkan med ett eget ekosystem.
Se kommentar
Du når delar av målen för grundläggande nivå.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förkllarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Resonera.
Resonera kring hur människan påverkar naturen och ge exempel på hållbara åtgärder.
Se kommentar
Du når delar av målen för grundläggande nivå.
eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: