Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aspen Mål och utvecklingsplan Normer och värden 19/20

Skapad 2019-09-18 11:52 i Hökmossens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål från Normer och värden

Innehåll

Avdelning

Aspen

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Delmål 

Uppmärksamma FN-dagen, gruppstärkande lekar, kompistema, kompisböcker, nallens dag, 

Nuläge

Vi jobbar mycket med att få ihop gruppen i och med att nya barn har blivit inskolade, vi lär barnen att visa respekt och ta hänsyn till varandra, låta alla få vara med och leka. 

Utveckling pågår när barnen

Tar hand om varandra och visar varandra hänsyn och respekt, när vi ser att deras lek utvecklas. När vi ser att de släpper in varandra i leken och låter alla vara med.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi pedagoger är med barnen hela tiden och visar dem , framförallt i den fria leken hur man tar hänsyn, låter alla vara med, vänta på sin tur och vara snälla mot varandra. 

Introducera nya gruppstärkande lekar för att stärka gruppen ytterligare.

Pratar mycket om hur man ska vara mot varandra, att använda ord, stopphanden eller hämta någon av oss om man behöver istället för att slåss eller knuffas. Använder oss av kompisböckerna på samlingen för att tydliggöra för barnen om att använda stopphanden, låta alla vara med mm.

 

Så här ska vi följa upp

Vi pedagoger fortsätter att vara aktiva i barnens lek för att finnas med som stöd om en konflikt uppstår eller om barnen behöver hjälp med att få igång leken så kan vi hjälpa dem på traven.

Vi fortsätter att prata om och visa hur man ska vara mot varandra, hur viktigt det är att visa hänsyn och att låta alla vara med. Vi pratar mycket om hur viktigt det är att man lyssnar på varandra och att om någon säger stopp eller visar stopptecknet så måste man genast lyssna på det.

 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: