👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsgympa

Skapad 2019-09-18 12:44 i Vessigebroskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa
"Vi vill öka välmåendet bland eleverna, skapa en starkare självkänsla samt bygga på gemenskapen i gruppen.

Innehåll

"Vi vill öka välmåendet bland eleverna, skapa en starkare självkänsla samt bygga på gemenskapen i gruppen.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Vi tycker att det är viktigt med det fysiska välbefinnandet.
 • Förstå vikten av gemenskap.
 • Kunna samarbeta med vem som helst.
 • Lära sig lättare regler och lekar.
 • Våga utmana sig själv och sina kamrater.

Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • Vi har enligt önskemål från eleverna skapat en planering för aktiviteterna i idrottshallen samt ge dom chansen att springa av sig efter en skoldag.

Utvärderingen 

Vi vill utvärdera hur dom tar sig an aktiviteterna ( närvaro och intresse)

Utvärderingen genomförs så här:

Genom att samla eleverna efter varje tillfälle i idrottshallen för att diskutera tillsammans( hur det gick , vad kunde vi gjort på ett annat sätt, nya önskemål)

Följande aktiviteter genomförs:

Minst 1 dag i veckan går vi till idrottshallen för att fokusera på välmående,gemenskap och progression.

Start:

 • Samling (kort genomgång)
 • Plocka fram tillsammans
 • Gemensam lek ( Pedagog håller i det)
 • Önskemål aktivitet
 • Hallen delas upp ( boll och fart  /  Skapande )
 • Plocka undan tillsammans ( även om man bara lekt med enstaka sak)
 • Samling för att utvärdera stunden i hallen.

Lärmiljön används på följande sätt:

Idrottshallen, materialet, utemiljön, närområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -