👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott årskurs 3

Skapad 2019-09-18 13:14 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Under årskurs 3 ska du få träna takt och rytm i enkla danser. Du ska också få orientera dig i närmiljön med hjälp av enkla kartor, samt få förståelse för vad och hur fysisk aktivitet påverkar din hälsa.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Undervisningens innehåll: Vad ska vi göra?

Under dina idrottslektioner kommer du att:

 • delta i olika lekar, nya som gamla
 • samarbeta med dina kompisar och följa de regler som finns
 • träna på dina motoriska egenskaper samt röra dig till musik
 • prova på olika sorters danser
 • vara med och diskutera hur fysisk aktivitet och hälsa påverkar din kropp
 • orientera dig i din närmiljö med hjälp av karta

 

 

Undervisningens innehåll: Hur ska jag göra?

under arbetets gång kommer du att:

 • träna din kropp grovmotoriskt genom olika redskap, lekar, stationer, danser och bollspel
 • få prova på olika danser som Trojka, Jenka, Circassian circle och andra rörelser till musik
 • prata om hur viktigt det är att röra på sig och hur det tillsammans med bra kost påverkar din kropp
 • få träna på att utveckla din samarbetsförmåga
 • träna på hur man läser en karta och lära dig mer om orienteringens olika symboler och begrepp

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga i hur du rör och aktiverar dig med hjälp av olika redskap, hur aktivt du deltar i lekar och bollspel. Jag kommer också att se hur delaktig du är när vi samtalar om kost och hur viktigt det är att röra på sig. Ditt sätt att samarbeta med dina kompisar och hur du använder en karta när man orienterar är också viktiga saker som jag kommer att titta på. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3