👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2019-09-18 13:15 i Djupedalskolan Härryda
Ekologi- samspelet mellan de levande organismerna och deras omgivning.
Grundskola 7 Biologi
Ekologi - här lär vi oss om samspelet mellan de levande organismerna och deras omgivning, om kretslopp och om hur olika delar är beroende av varandra.

Innehåll

Ekologi

Mål:

När du har arbetat med området ska du kunna

 • redogöra för fotosyntesen & cellandning
 • olika begrepp och modeller för att kunna beskriva samspelet mellan olika organismer och den miljö de lever i. Exempelvis:

         - Producent och konsument

         - näringskedja, näringsväv och näringspyramid

         - Nedbrytare och kretslopp

         - Konkurrens och samarbete

         - Population och ekosystem

 • diskutera frågor som har med människans påverkan och hållbar utveckling att göra.

 

Arbetssätt

Genomföra undersökning och skriva laborationsrapport, enskilt arbete, muntlig redovisning, genomgångar, film, diskussion i klassrummet.

 

Bedömning

- Laborationsrapporter

- Enskilt arbete (presentation om valfritt djur)

- Diskussioner i klassen/enskilt

 

Uppgifter och material

Finns på Classroom "NO/Teknik 7A"

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ekologi år 7

Enskilt arbete om ett valfritt djur

Ett arbete som beskriver ekosystem, näringsvävar m.m.
Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Använda information & anpassa framställning
Hur du använder den information du tagit reda på i ditt skriftliga arbete och vid redovisningen för klasskamraterna.
Du kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Hur du förstår och använder de begrepp och modeller vi har prata om inom ekologin i ditt arbete.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang inom ekologin och kan ge exempel och beskriva med viss användning av olika begrepp som hör till området.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang inom ekologin och kan förklara och visa på samband med relativt god användning av olika begrepp som hör till området.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang inom ekologin och visar det genom att förklara och visa på samband och dra slutsatser med god användning av olika begrepp som hör till området.
Undersökning
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra frågeställning och resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågeställning och resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågeställning och resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett mycket bra sätt.
Undersökning
Resultat, rimlighet & förbättring
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du ger något förslag på en allmän förbättring som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag på en/flera specifika förbättringar som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag på en/flera specifika förbättringar som kan göra undersökningen bättre och beskriver på vilket sätt det kan bli bättre.
Dokumentera undersökningar
Du har gjort en enkel laborationsrapport av din undersökning.
Du har gjort en utvecklad laborationsrapport av din undersökning. Du fick med alla delar som ska vara med.
Du har gjort en välutvecklad laborationsrapport av din undersökning. Du fick med alla delar som ska vara med och har dessutom skrivit en utvecklad slutsats och diskussion.

Diskussion

Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Resonera om ekosystem och kretslopp
Du resonerar kring olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband.
Du resonerar kring olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband.
Du resonerar kring olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Resonera om hållbar utveckling
.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.