👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstprataren ht 2019

Skapad 2019-09-18 13:32 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska
vecka 38-42 2019

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • formulera dig och kommunicera i tal
  • anpassa språket efter olika syften och sammanhang
  • ge omdömen

 

ARBETSSÄTT

Vi läser i häftet tillsammans och enskilt. Du arbetar i grupp med olika uppgifter, t ex lyssna på sommarprat och reflektera, för att därefter planera ditt höstprat enskilt. Du har ditt häfte till hjälp och inspiration. Tänk på att ditt prat ska vara minst 5 minuter och max 10 minuter. Du ska även ha musikavbrott - 1 gång på 5 minuters prat och 1- 2 gånger på 10 minuters prat.

Ditt höstprat ska spelas in och delges till responsgrupp i vecka 42, samt lämnas in till mig.

 

BEDÖMNING

I höstpratet visar du din kunskap att:

  • kombinera prat och musik så att delarna samspelar
  • formulera dig i tal så att du väcker intresse

I kamratresponsen visar du din kunskap att:

  • ge omdömen om höstpratets uppbyggnad

Ditt höstprat bedöms inte för betyg, men kunskapskraven finns nedan för information.

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan genom att kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olik delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

C

Eleven kan genom att kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olik delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

A

Eleven kan genom att kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olik delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Uppgifter

  • Höstprat