👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema året

Skapad 2019-09-18 13:39 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Året
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska Bild NO (år 1-3)
Vi kommer under läsåret att arbeta med årstiderna, månaderna och veckodagarna. Vi kommer bland annat skaffa oss kunskap genom samtal, textläsning, skrivning, olika bilduppgifter och besök i naturen.

Innehåll

Vad ska vi lära oss ?

 • årstidernas namn samt känna till varför vi har olika årstider.
 • veckans dagar och hur de fått sina namn.
 • månaderna samt i vilken ordning de kommer.
 • din egen födelsemånad. 
 • känna till några högtider under året. 
 • känna till några vanliga växter och djur i närområdet. 
 • skriva faktatexter

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer arbeta både enskilt och i grupp.
 • Vi dokumenterar genom att rita och skriva. 
 • Vi gör skapande uppgifter om årstiderna.
 • Vi ser på filmer.
 • Vi gör observationer i närområdet.

Vad som kommer att bedömas:

Att du kan:

 • de fyra årstiderna
 • veckans dagar
 • månadernas namn samt i vilken ordning de kommer
 • din födelsemånad. 
 • att du kan skapa bilder som passar till texten 

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får redovisa dina kunskaper skriftligt och muntligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3