👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

grovplanering åk 1

Skapad 2019-09-18 13:51 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Matematik Teknik Svenska Engelska
Grovplanering för årskurs 1 utifrån det centrala innehållet i LGR 11 i svenska, engelska, matematik, NO, teknik, SO,

Innehåll

           

     Svenska

        Läsa och skriva:

·         Läsa olika typer av texter. Strategier.

·         Skriva olika typer av texter. Strategier.

·         Enkla former för textbearbetning, t ex att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden

·         Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord.

·      Alfabetet.

       

        Tala, lyssna och samtala:

·         Att lyssna och återberätta.

·         Muntliga presentationer och muntligt berättande.

       

        Berättande texter och sakprosatexter:

·         Texter i form av rim, ramsor, sånger, sagor, bilderböcker, kapitelböcker och faktaböcker.

·         Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

        Språkbruk:

·         T ex skillnader mellan tal- och skriftspråk, att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

 

      Engelska

 

      Lyssna, tala och läsa: 

 • T ex sånger, ramsor och sagor.

   

     Matematik

 

        Tal och talens beteckningar:

·         T ex kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom talområdet 0 - 20.

       

       Räkning med positiva heltal:

           Addition och subtraktion 0-20

 

       Rumsuppfattning och geometri:

·       T ex kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska begrepp.

 

       Mätning:

·      Mäta olika längder, massor, (vikt) volymer och tider.

 

        Statistik:

·      Tolka enkel information i tabeller och diagram.

 

      Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

                      

    NO

 

      Året runt i naturen:                                                

 • Årstidsväxlingar i naturen.
 • Djur och växter i närmiljön.

·       Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

 

       Kropp och hälsa:

·     Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 • Människans sinnen. 

     

      Material och ämnen i vår omgivning:  

·         Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

·         Vattnets olika former.

·         Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

 

       Berättelser om natur och naturvetenskap:  

·       Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. 

 

    Teknik

      Tekniska lösningar

 • Enkla mekanismer, tekniska lösningar som härmar naturen, konstruktion, begrepp för samtal om tekniska lösningar.

     Arbetssätt

 • Undersökning, egna konstruktioner, dokumentation.

      Teknik, människa, samhälle och miljö: 

 • Några föremål i elevens vardag.
 •  

     SO

       Att leva tillsammans:

·         Skildringar av livet förr och nu.

·         Livsfrågor t ex rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

·         Normer och regler i elevens livsmiljö.

·         Trafikregler.

 

      Att leva i närområdet:

·     Centrala samhällsfunktioner, t ex sjukvård, räddningstjänst och skola.

 • Yrken och verksamheter.

 

      Att leva i världen:

·     Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln samt några av de vanligaste psalmerna.

 • Grundläggande mänskliga rättigheter. Barnkonventionen.
 • Hur möten, t ex klassråd organiseras och genomförs.
 • Aktuella samhällsfrågor.
 •  

Att undersöka verkligheten

 • Rumsuppfattning, enkla kartor.