👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring - Årskurs 8

Skapad 2019-09-18 14:05 i Thorildskolan Kungälv
Planering utifrån matematikboken x, kapitel 1.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Planering för kapitel 2 i matematik årskurs 8.

Innehåll

Samband och förändring

Ur lgr11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll enligt kursplanen

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vi beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer

 

Mål för arbetsområdet

Inom detta arbetsområdet kommer du att lära dig:

 • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
 • använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga problem
 • utföra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare
 • utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Arbetsformer och bedömning

 

För att uppnå målen kommer genomgångar av olika moment att hållas, tid för enskild räkning av uppgifterna i boken kommer också att ges. På lektionerna kommer olika begrepp och lösningsmetoder diskuteras, både i större och mindre grupper. Ett par läxor kommer också att ges. Området kommer bedömas genom muntliga diskussioner i grupp och enskilt med lärare, redovisningar samt prov.

 

Vi startar med området v 40 och avslutar v 47.

 

Matriser

Ma
Samband och förändring

Förnivå
L
M
H
Problemlösning
Du visar grundläggande kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du väljer metoder med viss anpassning till problemtypen.
Du visar goda kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på relativt väl fungerande sätt. Du väljer metoder med god anpassning till problemtypen.
Du visar mycket goda kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på väl fungerande sätt. Du väljer metoder med mycket god anpassning till problemtypen.
Begrepp
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till uppgiften med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till uppgiften med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till uppgiften med mycket gott resultat.
Resonemang
Du kan föra enkla matematiska resonemang kring olika uppgifter och lösningsmetoder.
Du kan föra utvecklade matematiska resonemang kring olika uppgifter och lösningsmetoder.
Du kan föra välutvecklade matematiska resonemang kring olika uppgifter och lösningsmetoder.
Kommunikation
Du kan redovisa dina lösningar på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redovisa dina lösningar på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redovisa dina lösningar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.