👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år7: Tal

Skapad 2019-09-18 14:14 i Campus Futura VUX Tanum
Vi kommer att jobba med området tal (Matte Direkt, kapitel 1) v.35-40.
Grundskola 9 Matematik

"Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer." (Kursplanen för matematik). Vet du varför vårt talsystem heter tiosystemet eller var det kommer ifrån? Det och mycket mer kommer du att få lära dig om när vi jobbar med området Tal.

Innehåll

Mål

Syftet med det här området är att du ska utveckla dina förmågor i matematik och vi fokuserar framför allt på:

- begrepp

- metoder

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

- förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

- ordna tal i storleksordning

- multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

- avrunda tal

- använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten

- räkna med de fyra räknesätten

- prioriteringsreglerna

 

Begreppen:

- tal

- siffra

- tallinje

- tiosystemet

- decimal

- räknesätt

- faktor

- summa

- differens

- produkt

- kvot

- täljare

- nämnare

- avrundning

- prioriteringsordning

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömning kommer att ske av din förmåga att:

 

- förstå begreppen

- göra beräkningar i de fyra räknesätten

- använda de fyra räknesätten för att lösa vardagsproblem

- avgöra rimligheten i en beräkning med hjälp av avrundning

 

 Bedömningen kommer att ske genom att du aktivt deltar på lektionerna vid gemensamma genomgånger, par övningar, enskilt arbete och på provet

 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9