👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the day

Skapad 2019-09-18 14:48 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Grej of the day, även kallad GOTD, är en microlektion inom ämnena NO och SO där vi pratar om aktuella saker, historiska platser och personer. Det kan också vara om fascinerande djur, händelser och mycket mer. Grejen för dagen kan komma att bytas ut om ersättas av en för eleverna mer aktuell händelse.

Innehåll

Grej of the day är en mikrolektion där vi fokuserar på saker som tillhör NO och SO. Varje fredag morgon får eleverna en ledtråd om vad grejen of the day är. Första lektionen efter lunch får eleverna först gissa vad de kan vara och sen får de lära sig om veckans grej. Veckans grej presenteras med en powerpoint och eleverna kommer efter höstlovet även få skriva en mening om varje grej i en speciell bok. V. 35

Mobiltelefonens historia - hur allting började

 

V. 36

Falun - världsarvet

 

V. 37

Pride - rätten att vara kär

 

V. 38

Dinosaurier - när fanns dom?

 

V. 39

Earth Over - varför har vi det?

 

V. 40

Frihetsgudinnan - var finns den och vad symboliserar den?

 

V. 41

Blixtlåset - vem uppfann det?

 

V. 42

FN-dagen - vad är det?

 

V. 43

Halloween- varför firar vi det?

 

V. 44 Höstlov

 

V. 45

Kulturteam - ingen grej of the day

 

V. 46

Kulturteam - ingen grej of the day

 

V. 47

Kulturteam - ingen grej of the day

 

V. 48

Kulturteam - ingen grej of the day

 

V. 49

Kulturteam - ingen grej of the day

 

V. 50

Kulturteam - ingen grej of the day

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3