👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 19

Skapad 2019-09-18 14:50 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 5
I svenska ska vi läsa, skriva, lyssna och prata med varandra.

Innehåll

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska och svenska som andraspråk?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syfte

Att förbättra flytet i läsningen.

Att träna ord och begrepp.

Att träna stavning och att uttrycka sig i skrift.

Att lyssna/läsa på ungdomslitteratur.

Att kunna ta ut stödord och återge muntligt.

 

 

Kunskapskrav

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter och skönlitterär text.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

Skriva

 • Ha en tydlig handstil.
 • Kunna några grundläggande stavningsregler.
 • Kunna använda stor bokstav korrekt.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna skriva olika enkla typer av texter som brev och noveller och bearbeta dessa.
 • Kunna använda sig av en tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter.

Tala, lyssna och samtala

 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt.
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord.

Grammatik

 • Känna till några ordklasser och deras funktioner.

 

Undervisning

Läsa

 • Tyst läsning av egen vald bok.
 • Gruppläsning.

Skriva

 • Lektioner i olika sorters textskrivande t.ex. brev, återberättande text, beskrivande text samt faktatext.
 • Träning av stavningsregler och meningsbyggnad.

Tala, lyssna och samtala

 • Tal- och argumentationsövningar.
 • Samtal vid lösande av uppgifter i grupp.
 • Presentationer av arbeten.

Grammatik

 • Genomgångar och övningar om språklära