Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola, Kemi åk 7, Kemins grunder, HT19 (v.38-41)

Skapad 2019-09-18 15:12 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi

Innehåll

Centralt innehåll

·      Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

·      Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

·      Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

·      Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

·      Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

·      Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·      Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

·      Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Ämnesspecifika begrepp

·         Atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, reaktionsformel, syre, väte, kväve, koldioxid, ozon, oxid, ädelgas, fysikalisk förändring, kondensering, förångning, stelning, smältning, lösning, slamning, emulsion, löslighet, saltvatten, sötvatten, grundvatten, ytvatten, avloppsvatten, filtrering, desinfektion


 

Tidsplan i tabellform:

 

Vecka

Lektion 1 (50 min)

Lektion 2 (50 min)

Lektion 3 (90 min)

38

Kemins grunder

 

Atomer,

Molekyler,

Grundämnen,

Kemiska föreningar

Periodiska systemet

 

(Läshäfte: s.10-13)

 

Periodiska systemet

 

Ämnens egenskaper

 

Fast, flytande, gas

Smältpunkt, kokpunkt, fryspunkt

 

 

(Läshäfte: s.13-15)

 

Fysikalisk förändring

 

Kemisk reaktion

Reaktionsformel

 

Instuderingsfrågor

 

 

 

(Läshäfte: s.28-29, s.40-43)

 

39

Luft är en gasblandning

 

Atmosfär, syre, kväve, koldioxid, kolmonoxid, ozon

 

 

(Läshäfte: s.46-49)

 

Växthuseffekt

 

Fossila bränslen

 

Luftföroreningar

 

(Läshäfte: s.50-52)

 

Systematisk undersökning

 

Laboration 1

 

 

40

Vatten har ovanliga egenskaper

 

Vattnets kretslopp

Blandning, lösning, slamning,

Emulsion/destillation

 

(Läshäfte: s.53-56)

 

Vattenrening

 

Mekanisk

Biologisk

kemisk

 

Instuderingsfrågor

 

(Läshäfte: s.57-59, s.76-78)

 

Systematisk undersökning

 

Laboration 2

 

41

Repetition:

Kemins grunder

Luft

Vatten

 

Instuderingsfrågorna

 

Repetition

Instuderingsfrågorna

 

Prov

 

42

Nästa moment

Nästa moment

Nästa moment

43

HÖSTLOV

 

HÖSTLOV

HÖSTLOV

 

 


 

Arbetsform

·      Uppgifter i arbetshäfte

·      Genomgång

·      Film

·      Argumentation och diskussion

·      Laboration

 

Litteratur:

·         Läshäften och arbetsblad som läraren delar ut

 

Bedömning

·      Genomförande av uppgifter/ laborationer.

·      Användning av begrepp, modeller och teorier.

·      Deltagande, motiveringar och resonemang i diskussioner och värderingsövningar. 

·      Skriftligt prov

 

 

Mål

Genom undervisningen i kemi ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·    granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

·    genomföra systematiska undersökningar i kemi

·    använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Uppgifter

  • Veckoplanering - Kemins grunder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: