👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering ht19 åk 3

Skapad 2019-09-18 15:34 i Vistaskolan Huddinge
En preliminär grovplanering för åk 3
Grundskola 1 – 9 Engelska Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild Matematik Teknik Slöjd Musik Idrott och hälsa SO (år 1-3)
Preliminär grovplanering för åk 3 - med reservation för eventuella ändringar.

Innehåll

Grovplanering

 

 

 

Årskurs 3          
           
HT aug/sep okt nov dec  

svenska/sva

 

 

Skolverkets bedömnings-stöd, läsa- skriva beskrivande text.

 

       
engelska  k        

matematik

 

 

 

 

 

Skolverkets bedömnings- stöd

Taluppfattning addition och subtraktraktion, talen 0-1000, algoritmer

Multiplikation

 

 

 

 Multiplikation, tabellerna 0-10, kommutativa lagen

 

 

 

 

 

 

Multiplikation, problemlösning och datalogiskt tänkande, prioriteringsregeln, uppställning multiplikation

 

 

 

 

Division och proportionalitet, delningsdivision, innehållsdivision, division med rest

 

 

 

 

 
fysik          
kemi          
biologi          
geografi          
samhällskunskap          
historia          
religion          
idrott och hälsa

Utomhuslekar/samarbetsövningar

Friidrott

 Träningsmetoder,

Inomhuslekar.

 Dans, Gymnastik/Hinderbana

 Gymnastik/Hinderbana

Innebandy

 

slöjd

 

 

 

 

 

 

 

 

 TX: *Bruksföremål med ny design -egendesignat broderi på disktrasa.

*Slöjd i tiden/ forntiden- eleven syr ihop en pennfigur efter egen design.

 

 T-M Mätuppgifter och material kännedom . Mäta sig till de rätta olika materialdelarna  för robot tillverkning i trä.

 

 

 

 TX: *Från får till ull- eleven tovar en gaphals.

*Tolka en saga - eleven gör en egen design utifrån en saga och broderar ett bokmärke.

 

 T-M Mätuppgifter och materialkännedom. Mäta sig till de rätta olika materialdelarna för robot tillverkning i trä.

 

 

 

 

 TX: *Utmaningen - eleverna arbetar i grupp och får en spännande utmaning där de ska blanda tekniker och material.

 T-M Mätuppgifter och materialkännedom. Mäta sig till de rätta olika materialdelarna för robot tillverkning i trä.

 

 

 

 

TX: *Tolka en högtid- eleven får skapa ett slöjdarbete utifrån en högtid.

 T-M Mätuppgifter och materialkännedom . Mäta sig till de rätta olika materialdelarna för robot tillverkning i trä .

 

 

 

 

 

 
bild          
teknik          
musik          
           
moderna språk          
hem - och konsumentkunskap