Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2019-09-18 16:07 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter Samhällsorienterande ämnen
Det finns ett då och ett nu! Vi tar reda på vad som har hänt i skolan, hemmet och samhället i stort.

Innehåll

 VAD ska jag lära mig

Jag ska utveckla kunskaper om min närmiljö och dess historia. På så sätt ska jag få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden.

 

 Åk 1-3, närmiljö, mat och hem

Åk 4-6, Stockholm, mat i stan, skolan 

Åk.7-9 Sverige, mat på slott/borgligt, klassamhället

HUR ska jag lära mig

 • Besöka Skansen och titta på hus och skolan, gemensam temadag med tvärgrupper i april (klassens dag istället för 5/6)
 • Titta på hus i närområdet. (år 1-3)
 • Besöka Stadsmuseet, Nordiska museet och Slottet. 
 • Delta i diskussioner.
 • Se filmer 
 • Historieätarna
 • Smörknivar/förkläden i slöjden

HUR ska jag visa vad jag har lärt mig

 • Se matris

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-6
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-3
 • Vad närmiljön kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-3
 • Närmiljön och dess traditioner och högtider.
  VAA  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-3
 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6

Matriser

VAA SO
Historia

Ämnen åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra mat förr och nu
Berätta något som man åt förr som man fortfarande äter, t.ex. gröt.
Berätta något som man åt förr som man fortfarande äter, t.ex. gröt samt berätta något man inte äter idag som man åt förr, t.ex. svan.
Jämföra bostad förr och nu
Berätta om någon skillnad i hur man bodde förr mot hur man bor idag, t.ex. utedass förr och vattentoalett idag.
Berätta om några skillnader i hur man bodde förr mot hur man bor idag, t.ex. utedass förr och vattentoalett idag, elektricitet, centralvärmde, kylskåp, vattenledning.
Ord och begrepp
Kunna använda begreppen förr och nu med hjälp av bildstöd.
Kunna använda begreppen förr och nu utan hjälp av bildstöd.

Ämnen åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra mat förr och nu, på landet och i stan
Berätta något som man åt förr som man fortfarande äter, t.ex. gröt samt berätta något man inte äter idag som man åt förr på landet och i stan, t.ex. salt sill.
Berätta om några saker som man åt förr som man fortfarande äter, t.ex. gröt och bröd samt berätta något man inte äter idag som man åt förr på landet och i stan t.ex. .salt sill och rovor.
Berätta om några saker som man åt förr som man fortfarande äter, t.ex. gröt och bröd samt berätta något man inte äter idag som man åt förr på landet och i stan t.ex. .salt sill och rovor samt motivera svaren.
Jämföra skolan förr och nu
Berätta något som fanns förr i skolan och som inte finns kvar idag, t.ex. aga och skamvrå.
Berätta något som fanns förr i skolan och som inte finns kvar idag samt något som finns idag men som inte fanns förr, t.ex. barnaga och skamvrå samt iPads och kopiator.
Berätta något som fanns förr i skolan och som inte finns kvar idag samt något som finns idag men som inte fanns förr, t.ex. barnaga och skamvrå samt iPads och kopiator. samt motivera svaren.
Ord och begrepp
Kunna använda begreppen förr och nu utan hjälp av bildstöd.
Kunna använda begreppen förr och nu utan hjälp av bildstöd samt begreppet historia, t.ex. historia är det som har hänt förr i tiden.
Kunna använda begreppen förr och nu utan hjälp av bildstöd , begreppet historia, t.ex. historia är det som har hänt förr i tiden samt begreppen likheter och skillnad.

Ämnen åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Ämnesområden åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra mat förr och nu
Med hjälp av bildstöd identifiera som man åt förr som man fortfarande äter, t.ex. gröt.
Berätta något som man åt förr som man fortfarande äter, t.ex. gröt.
Jämföra bostad förr och nu
Med hjälp av bildstöd identifiera någon skillnad i hur man bodde förr mot hur man bor idag, t.ex. utedass förr och vattentoalett idag.
Berätta om någon skillnad i hur man bodde förr mot hur man bor idag, t.ex. utedass förr och vattentoalett idag.
Ord och begrepp
Med tecken- och bildstöd kunna koppla ihop t.ex. utedass med begreppet förr och vattentoalett med begreppet nu
Kunna använda begreppen förr och nu med hjälp av bildstöd.

Ämnesområden åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra mat förr och nu, på landet och i stan
Berätta något som man åt förr som man fortfarande äter på landet och i stan, t.ex. gröt
Berätta något som man åt förr som man fortfarande äter, t.ex. gröt samt berätta något man inte äter idag som man åt förr på landet och i stan, t.ex. salt sill.
Jämföra skolan förr och nu
Berätta något som fanns förr i skolan och som finns kvar idag, t.ex. lärare och klassrum.
Berätta något som fanns förr i skolan och som inte finns kvar idag, t.ex. aga och skamvrå.
Ord och begrepp
Kunna använda begreppen förr och nu med hjälp av tecken- och bildstöd.
Kunna använda begreppen förr och nu utan hjälp av bildstöd.

Ämnesområden 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mat på slott/borgligt
Berätta något som man åt förr som man fortfarande äter, t.ex. apelsiner samt berätta något man inte äter idag som man åt förr på slotten, t.ex. aladåb.
Berätta några saker som man åt förr som man fortfarande äter, t.ex. apelsiner och vitt bröd samt berätta något man inte äter idag som man åt förr på slotten, t.ex. aladåb och inälvsmat.
Jämföra klassamhället
Berätta om något yrke i borgarståndet som fanns för hundra år sedan och som finns kvar idag, t.ex. advokat /läkare.
Berätta om något yrke i borgarståndet som fanns för hundra år sedan och som inte finns kvar idag, t.ex. ryttmästare och borstbindare..
Ord och begrepp
Kunna använda begreppen förr och nu med hjälp av bildstöd.
Kunna använda begreppen förr och nu utan hjälp av bildstöd, begreppet historia. T.ex. att historia är det som hänt förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: