👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 9

Skapad 2019-09-18 16:13 i Gottsundaskolan Uppsala
Pedagogisk planering språkval franska årskurs 9
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Målet för årskurs 9 är att eleverna fortsätter bredda och utveckla sina kunskaper i franska språket. Eleverna ges möjlighet att kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer och för olika syften, att vidareutveckla sitt förråd av ord och fraser, att öka sin förståelse av talad och skriven franska samt att vidareutveckla sina kunskaper i franska språkets uppbyggnad, uttal och intonation. Vi använder delvis boken Génial 2, men också många andra texter, klipp och övningar.

Innehåll

Centralt innehåll

Vi arbetar till vissa delar med läromedlet Génial 2, men använder oss även av autentiska texter från olika källor och medier samt andra övningar. Under läsåret kommer vi i huvudsak att arbeta med innehållet nedan. Ett innehåll som i mångt och mycket går ut på att kunna beskriva sig själv, sin familj, vad man tycker om och inte plus sin vardag och sin fritid. Men även kunna jämföra sina preferenser och sitt liv med andras och uttrycka åsikter om exempelvis filmer och böcker. Man ska också kunna klara sig som turist i Frankrike-tåg/flyg, restaurang/café, uttrycka om man har ont någonstans, vad man gjort och vad man tänker göra.

Bedömning

Muntliga och skriftliga övningar, uppgifter och tester av olika slag förekommer. Eleverna ges kontinuerligt möjlighet att visa sina kunskaper, både muntligt och skriftligt, i grupp och individuellt.

Planering

Inledningsvis under höstterminen 2020 jobbar vi med följande områden och har repetitionsprov på allt torsdagen den 8 oktober (vecka 41). Allt har delats ut på papper, antecknats i skrivhäftet och övats på under lektionerna. Det finns också övningslänkar och extra papper i form av länkar på franskchatten på Teams. 

 

 • Veckodagarna

 

les jours de la semaine: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

 

 • Väder

 

Quel temps fait-il? Il fait…

 

 • Klockan

 

Quelle heure est-il? Il est…..

 

 • Frågeord

 

Comment? Pourquoi? Qui? Quel/Quelle? Où? Quand? Qu’est-ce que? Combien?

 

 • Personliga pronomen

 

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles

 

 • Verben ”avoir” och ”être” i presens

 

ÊTRE=VARA: ÄR=je suis, tu es, il/elle/on est. Nous sommes, vous êtes, ils/elles sont

 

AVOIR=HA: HAR=j'ai, tu as, il/elle/on a, nous avons, vous avez, ils/elles ont)

 

 • Personändelser i presens för –er verb

 

je regarde

 

tu regardes

 

il/elle/on regarde

 

nous regardons

 

vous regardez

 

ils/elles regardent

 

 • Att kunna beskriva ett hem:

 

- färger (bleu, jaune, blanc, noir, rouge, orange, beige, marron, violet, rose, vert

 

- möbler och delar av ett hem (un lit, une chaise, un bureau, un miroir, une commode, une armoire, un placard, une étagère, une bibliothèque, une fenêtre, une plante, une lampe, un tapis, un mur)

 

- il y a (=det finns, there is/there are)

 

- rummen i en bostad (les pièces- la cuisine, la chambre, le living/le salon, la salle de bains, le wc, la salle à manger, +trädgården=le jardin)

 

- adjektiv (Placering: de flesta adjektiv placeras efter substantivet förutom några stycken (som finns i häftet): joli, beau, petit, grand, long, nouveau, jeune, vieux) (Böjning: de flesta adjektiv får ändelsen –e i feminin form och ändelsen –s i plural (men några undantag finns vieux-vieille, nouveau-nouvelle, long-longue, beau-belle)

 

rumsprepositioner (sur, sous, devant, derrière, entre, au milieu de, à côté de, à gauche de, à droite de, au dessus de)

 

 • Kroppsdelar

 

la tête, les cheveux, les yeux, la bouche, les oreilles, les dents, le nez, le cou, les bras, les mains, le dos, le ventre, le derrière/les fesses, les jambes, les genoux, les pieds

 

 • Ha ont i

 

= avoir mal à +bestämd artikel (à+le=au, à+la=à la, à+l’=à l, à+les=aux)

 

 • Ordförråd ”vara sjuk och ha sjukdomar”

 

être malade, avoir mal, tousser, se moucher, avoir un rhume, avoir la grippe, éternuer, avoir mal au coeur, vomir

 

 • Uttryck med ne….+verb…+annat ord

 

o    ”ne…pas=inte, inte något

 

o    inget, "ne.....jamais"=aldrig

 

o    "ne...plus=inte längre"

 

o    "ne...rien"=ingenting

 

o    ne…personne=ingen

 

 • Familjemedlemmar

 

ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, mon oncle, ma tante, ma cousine, mon cousin, mes parents, le fils, la fille, les enfants

 

 • Possessiva pronomen

 

mon, ma, mes

 

ton, ta, tes

 

son, sa, ses

 

notre, notre, nos

 

votre, votre, vos

 

leur, leur, leurs

 

 • Att kunna ställa de vanligaste frågorna och besvara dem (även skriftligen) 

 

 

Vi har alltid repetitionsläxor till torsdagar på det vi jobbat med under lektionerna. Läxorna finns på franskchatten på Teams, liksom alla lektionsplaneringar och diverse länkar. (Så man lätt kan se vad man missat om varit frånvarande, eller om man till exempel vill förbereda sig eller repetera det vi gjort under lektionen.)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk 2

Höra och förstå

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
E
C
A
Förstå och visa förståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier för att lyssna och förstå
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Använda material i egen produktion och interaktion
Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förslag för att utvecklas mot nästa nivå
E → C Du behöver lära dig fler ord och repetera tidigare ord och uttryck. Du behöver träna på att lyssna tex på film, musik, lyssna på texterna till boken.
C → A Du behöver lära dig fler ord. Du behöver träna på att lyssna tex på film, musik, lyssna på texterna till boken. Du ska träna på att dra slutsatser från sammanhanget, göra logiska gissningar och t ex jämföra med andra språk. Ex. Det här ordet borde betyda klubba eftersom texten handlar om det som man skjuter med i innebandy.

Läsa och förstå

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
E
C
A
Förstå och visa förståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier för att läsa och förstå
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Använda material i egen produktion och interaktion
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förslag för att utvecklas mot nästa nivå
E → C Du behöver lära dig fler ord och repetera tidigare ord och fraser. Du behöver träna på att läsa enkla texter. Du behöver träna in sätt att återberätta en text genom t ex startmeningar som t ex ”texten utspelar sig...”, ” texten handlar om...” ”personerna heter...”, ”det händer för att...” Ett annat sätt är att kunna träna på att återberätta en text utifrån frågorna Vem? Var? När? Vad händer? Varför? Träna på att återberätta text med hjälp av att ta ut nyckelord.
C → A Du behöver lära dig fler ord. Du behöver träna på att dra slutsatser från sammanhanget, göra logiska gissningar och t ex jämföra med andra språk. Ex. Det här ordet borde betyda klubba eftersom texten handlar om det som man skjuter med i innebandy. Träna på att återberätta text med hjälp av att ta ut nyckelord.

Skriva

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
E
C
A
Formulera sig i skriftliga framställningar och visa språklig säkerhet
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta språket
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Använda strategier för att göra sig förstådd
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Förslag för att utvecklas mot nästa nivå
E → C Du behöver lära dig fler ord och repetera tidigare ord och uttryck. Träna den språkliga säkerheten genom att repetera basgrammatik, t ex verbböjning i presens. Träna på att binda ihop meningar med och och men. Lägg ner tid på att bearbeta och förbättra dina texter utifrån lärarens respons. Träna på att använda strategier, som att omformulera dig, när du inte kommer på ett ord och använda olika hjälpmedel (ordböcker, ta hjälp av en kamrat)
C → A Träna på att använda fraser och uttryck för att uttrycka ett eget innehåll på ett fungerande och mer sammanhängande sätt. Träna den språkliga säkerheten genom att repetera basgrammatik, t ex böja verb korrekt i olika tempus och personer. Variera dina meningar genom att t ex använda synonymer och adjektiv. Variera dina meningar beroende på vem du skriver till och situationen. Träna på att använda strategier, som att omformulera dig, när du inte kommer på ett ord och använda olika hjälpmedel (ordböcker, ta hjälp av en kamrat)

Tala och samtala

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
E
C
A
Formulera sig i muntliga framställningar och visa språklig säkerhet
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta språket
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Formulera sig i muntlig interaktion/ Samtala
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Förslag för att utvecklas mot nästa nivå
E → C Träna på att tala utifrån givna strukturer t.ex. meningar där du fyller i din egen information. Du ska lära dig det utantill. Tala utifrån stödord t. ex. med hjälp av samtalskort. Träna uttal och intonation.
C → A Träna på att använda fraser och uttryck för att uttrycka dig mer självständigt. Variera det du säger genom att t ex använda synonymer. Variera dina formuleringar beroende på situationen. Träna på att använda strategier, som att omformulera dig, när du inte kommer på ett ord och att ställa frågor om du inte förstår.

Interkulturell förståelse

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
E
C
A
Kommentera och jämföra livsvillkor, sociala och kulturella företeelser
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.