👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy Unit 1-2

Skapad 2019-09-18 16:20 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
Vi kommer arbeta med tema Homes och Fashion. Vi utgår från vår bok Happy där vi läser och lyssnar på olika texter för att kunna träna på att skriva, prata, läsa och lyssna.

Innehåll

 

 Period 

v. 35-40

 

Arbetssätt 

Vi kommer att arbeta med olika texter och övningar i vår övningsbok (lyssna, tala,läsa, skriva). 

Vi kommer att se avsnitt av the grammar company för att sedan träna på grammatik som hör till avsnitten (a or an och do or does).

Vi kommer att arbeta med The book about me (se separat planering). 

Vi kommer vara modereportrar och skriva om mode.

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde 

 

-Ämnen som eleverna känner till, vardagliga situationer och intressen, åsikter och känslor

-Talad och skriftlig engelska från olika medier

-Olika sätt att söka och välja texter

-Grammatik

-Muntliga och skriftliga instruktioner

 

Utvärderingsformer 

Under arbetets gång får du chansen att visa dina kunskaper, varje arbetsområde avslutas med ett läxförhör och en skriftlig uppgift. 

 

Preliminär veckoplanering

v. 35-37 Homes

v. 38-40 Fashion

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6