👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht19 åk. 9: Arbetsmarknaden

Skapad 2019-09-18 17:05 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Eleverna arbetar med begrepp ex. arbetsmarknad, fackförening, kollektivavtal, löneskillnader...
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden?

Innehåll

 

Konkretisering

Eleverna lär sig mer hur arbetsmarknaden fungerar, vilka yrkesvägar det finns, vad en fackförening är, hur löner kan skilja sig åt.

Eleverna resonerar (ser samband) kring frågor som berör arbetslivet.

Eleverna visar att de kan använda viktiga begrepp.

Undervisning

Textbearbetning, genomgångar, små filmer, diskussioner, lektionsuppgifter, prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Arbetsliv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Arbetsmarknaden - hur den fungerar.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Begrepp
Arbetsgivare, arbetstagare, kollektivavtal, lön, fackförening...
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonemang - påverkan och samband
Arbetsmarknadens förutsättningar, jämställdhet, arbetslöshet, den svenska modellen...
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.