Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So- religion

Skapad 2019-09-18 19:06 i Grundsärskolan Östhammar
Vi kommer att läsa om världsreligonerna och göra jämförelser mellan dessa. Vi kommer att se hur människor lever i sin religon. Hur religionen visar sig i vardagen. Vi kommer att läsa om religionernas ritualer och högtider.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi kommer att läsa om världsreligonerna och göra jämförelser mellan dessa. Vi kommer att se hur människor lever i sin religion. Hur religonen visar sig i vardagen. Vi kommer att läsa om religionernas ritualer och högtider.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om religioner och andra livså- skådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Vidare ska undervisningen stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om geografiska förhållanden, olika platser, regioner och levnadsvillkor i världen. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • bidra till resonemang om de tre världsreligionerna, kristendom, Hinduism och buddism.
 • kunna namnge dem. 
 • bidra till om resonemang om hur människor inom religionerna lever.
 • Kunna berätta om de olika symbolerna i respektive religion.
 • Kunna bidra till några jämförelser och t ex se skillnader och likheter mellan religionerna. 
 • att använda några vanligt förekommande ord och begrepp inom några religioner.

Undervisning och arbetsformer

Undervisning och arbetsformer.

Du kommer få utveckla dina kunskaper genom att: 

 • Läsa om religionernas levnadsregler, ritualer och symboler.
 • Jämföra de olika religionerna. Titta på likheter/ olikheter. 
 • Skriva kortfattade faktatexter om religonerna.
 • Titta på filmer inom ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  7-9
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom buddism och hinduism.
  SO  7-9
 • Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identiteter och livsstilar.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  E 9
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: