👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Youtube-tajm på Snäckans fritids ht-19

Skapad 2019-09-19 08:47 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 6
Youtube är ett forum som används flitigt bland barn. På fritids har vi valt att lägga tillfällen då vi tillsammans tittar på intressanta klipp och diskuterar dem efteråt.

Innehåll

 

Lärmål.

Respektera skolans värdegrund.

Att kunna presentera och rekommendera sevärda klipp.

 

 

 

Planering av utvärdering.

Utvärdering med barnen sker muntligen vid varje tillfälle. 

Pedagogerna utvärderar skriftligen vid terminens slut. 

 

 

 

Undervisning.

Vi inleder med samtal vid samlingar där vi visar utvalda klipp för barnen och förklarar varför vi vill visa dem. Efteråt resonerar vi kring Youtube och dess innehåll. Vad är okej och vad är inte okej utifrån vår värdegrund. Vi pratar kring lämpligt språk och innehåll samt att det ibland finns åldersbegränsningar och varför dessa finns.

Vid valda tillfällen har vi Youtube-tajm som planerad aktivitet. Eleverna får då komma med förslag på klipp som de tycker är intressanta och vill visa övriga gruppen. Förslagen ska vara väl genomtänkta, förhålla sig till värdegrunden och presenteras av eleven.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
    Gr lgr11  -
  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
    Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.