👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Mellanmålskockar och Rörelsefantaster

Skapad 2019-09-19 09:01 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola F – 9
Hur påverkas vår kropp av hur mycket vi rör oss? Vad spelar det för roll vad maten innehåller som vi stoppar i oss? Finns det någon koppling mellan rörelse och maten vi äter?

Innehåll

Denna fripp sträcker sig över höstterminen. 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Varför ska eleven lära sig detta? Eleverna har visat starkt intresse av att göra eget mellanmål och att röra på sig. De skall lära sig att förstå innebörden med mat samt rörelse.
 • Vad ska eleven förstå? Eleverna skall förstå att rörelse och mat påverkar våra liv. 
 • Vilka förmågor ska eleven utveckla?  Kommunikativ förmåga, rörelse, kreativitet och lärande. 

Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • Följande av elevernas intressen, initiativ och behov kan integreras:

Vi har haft fritidsråd där det kom upp att de vill baka och laga mat vilket ledde fram till att vi gör eget mellanmål på onsdagar. Även under fritidsrådet var det mycket om rörelse och sporter vilket ledde till att på måndagar har vi rörelse i fokus där vi går till idrottshallen och ibland när vädret tillåter är ute på skolgården och gör utelekar. Vi har sett att gruppen av elever gillar att röra på sig vilket passar in till detta temat. 

Utvärderingen 

Vi pedagoger kommer efter varje aktivitet inom temat summera aktiviteten i vår planeringsdokument i driven. Där vi skriver ifall den var bra eller dålig, intresset och även ifall man kunde gjort något annorlunda. Vi kommer använda en utvärderingsapp som efter varje aktivitet används så vi pedagoger får en inblick i vad eleverna tyckte om aktiviteten. Vi kommer sedan efter temat göra en enkät där eleverna själva svarar hur temat var. 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

 • Hur arbetar vi formativt, kollaborativt, inkluderande för att utveckla elevernas positiva lärandeidentitet.

Vi arbetar kollaborativt i olika gruppkonstelationer och olika övningar. Vi arbetar inkluderande genom att anpassa aktiviteter och uppgifter så det passar den enskilda individen. Där det behövs stöttar vi med extra vuxenstöd för att alla ska kunna lyckas. 

 • Vilken roll tar pedagogen/pedagogerna? 

Vi kommer ha ett blandat förhållandesätt beroende på aktiviteter. Klassisk didaktisk position, precessorienterad position, mognadsposition och kaotisk/kreativ position. 

 

 • Följande aktiviteter genomförs: 

Bakning, diverse sporter och lekar och tillagning av enklare mat. 

 

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi kommer använda oss av olika miljöer men de mesta sker i vampyrens kök där vi lagar till vårt egna mellanmål. Vi kommer även ibland gå på utflykt och laga vårt mellanmål i skogen eller nere på gurkbänken. Gympasalen kommer vara en plats där rörelse aktiviteterna äger rum. Sedan vår skolgård ifall vädret tillåter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -