👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A Day in my Life as...

Skapad 2019-09-19 09:13 i Ugglums skola 5-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Engelska
Write the diary of a celebrity and present your day!

Innehåll

Bildresultat för black panther

What?

Picture yourself as a celebrity (alive or dead, real or fictional) from an English speaking country and write a report (diary) on what happened during a day and night in that person’s life.

Prepare to give a presentation where you talk about your day in such a way that you make it into a celebrity-quiz.

 

Föreställ dig att du är en känd person (levande eller död, verklig eller påhittad) från ett engelsktalande land och skriv en rapport eller dagbok över vad som hände under en dag och natt i den personens liv.

Förbered en presentation där du berättar om din dag på ett sätt så att den samtidigt blir en kändis-quiz.

 

How?

Part One

Start your "A Day in my Life as.." by making a mind map over the events (this is not mandatory). The aim is to write between 300-400 words (in your English-document in Google Docs). 

In this project, it is important to include cultural aspects based on the country and area from which the celebrity comes. Maybe he or she is celebrating or has recently celebrated a local holiday? Maybe he or she goes to see some local artist perform? Visits a local historical site? Eats typical local food? All of the above?

Read up on the place you are writing from. 

It is not important to include time in your story, so try not to write like “08:00 Woke up. 08:15 Took a shower.” Instead try to make it more of a personal story that takes place during a day written in first person.

Write the text (not presentation) in a Google document you name English 7A - your name and share it with me: maria.cardell@utb.partille.se

 

"A Day in my Life as..." also includes a 3-4 minutes presentation. When you plan it, aim to make your presentation a celebrity quiz, where you include certain parts of your text, while omitting (not saying) the name of the celebrity along with other obvious facts and clues. That way you can let the others in your class try to guess whose day you are describing.

As always: DO NOT READ YOUR TEXT OUT LOUD. Instead use keywords and simply try to talk about your day.

Use pictures to illustrate your day. The pictures will help you remember, take focus away from you and make your presentation more entertaining.

PLUS: This of course means do not tell the others who you are!

Bildresultat för megan rapinoe

Del Ett

Börja din "A Day in the Life" med att göra en tankekarta över dygnets händelser (detta är inte obligatoriskt). Skriv mellan 300-400 ord i ditt engelska-dokument

I det här arbetet är det viktigt att inkludera kulturella aspekter baserat på landet och området som personen kommer från. Kanske firar eller har hen nyligen firat någon lokal högtid? Kanske går hen och ser någon lokal artist uppträda? Besöker någon lokal historisk plats? Äter typisk lokal mat? Kanske allt det där?

Läs på om området som du skriver från.

Det är inte viktigt att inkludera tid i din berättelse, så skriv inte i stil med "08:00 Vaknade. 08:15 Duschade." Försök istället att skriva en personlig berättelse om vad som händer under ett dygn skriven i första person (jag-form).

Igen: Skriv din text i ett Google dokument som du döper till English 7A - ditt namn och delar med mig:  maria.cardell@utb.partille.se

Del Två

"A Day in the Life" inkluderar också en 3-4 minuter lång presentation. När du planerar den ska du försöka skapa en kändis-quiz genom att utelämna vissa delar av din text, så som ditt namn och andra uppenbara ledtrådar. På så sätt kan du låta de andra i klassen försöka lista ut vem du är.

LÄS INTE DIN TEXT HÖGT. Använd istället stödord och försök att helt enkelt berätta om din dag.

Använd bilder för att illustrera din dag. Bilderna fungerar dessutom som stöd att minnas, de lyfter fokus från dig och de gör din presentation mer underhållande.

PLUS: Detta betyder att du inte får berätta för de andra vem du är!

Why?

This project is about practicing and improving your writing and speaking of English by aiming to be

  • clear (vara tydlig)
  • fluent (ha flyt) and
  • coherent (vara sammanhängande)

along with

  • adapting (anpassa) to the situation and
  • working to improve and progress your work (bearbeta)

and

  • adding to your cultural knowledge of the English-speaking parts of the world

 

 

Bildresultat för michelle obama

Schedule

Text & preparations

Weeks 46-48

Research, mindmap & writing as well as preparing the oral presentation.

 

Presentations

Week 49

 

This will give you three and a half weeks in total to work.

Matriser

En
Muntlig framställning [HT17]

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
F
E
C
A
Formulera sig i tal
Enkelt och begripligt
Relativt tydligt
Tydligt
Relativt sammanhängande
Relativt varierat
Sammanhängande
Visst flyt
Flyt
I någon mån anpassat
Viss anpassning
Bearbeta & förbättra
Enkla förbättringar
Välgrundade förbättringar

En
Skriftlig framställning [HT17]

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
F
E
C
A
Formulera sig i skrift
Enkelt och begripligt
Relativt tydligt
Tydligt
Relativt sammanhängande
Relativt varierat
Sammanhängande
Visst flyt
Flyt
I någon mån anpassat
Viss anpassning
Bearbeta & förbättra
Enkla förbättringar
Välgrundade förbättringar

En
Realia [HT17]

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
F
E
C
A
Diskutera
Översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden
Utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden
Utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden
Jämföra
Enkelt med egna erfarenheter och kunskaper
Välutvecklat med egna erfarenheter och kunskaper
Välutvecklat och nyanserat med egna erfarenheter och kunskaper