👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2019-09-19 09:14 i Nälsta-Vinsta testförskola Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Vi ska jobba med barnens språk och språkutveckling,matematik, hållbar utveckling, värdegrund, NTA samt skapande. Som hjälp använder vi oss av sagan om ”de tre bockarna Bruse”

Innehåll

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring?

Genom att arbeta med bockarna bruse vill vi få in...

Språk/kommunikation: Nya ord,begrepp, utöka ordförrådet,våga berätta/prata i grupp,

Matematik: Storlekar, antal, räkneord, lägesord.

 

Social kompetens/värdegrund: Socialt samspel, turtagning, känslor.

Hållbar utveckling: Finmotorik, grovmotorik, balans.

Naturvetenskap/teknik: Vad heter bockarnas mamma, pappa, barn, va äter dem, byggnadskonstruktion. 

Skapande: våga delta i sånger, teatrar och uttrycka sig genom  andra estetiska uttrycksformer. 

HUR?

Vi introducerar sagan genom att läsa sagan och sjunga den.

Vi tittar på projektorn på sången, läser böcker, sjunger sången, flanosaga, gestaltar sagan, både på samlingar och ute i skogen. 

Pratar om hur bockar ser ut.vad de äter?

Hur känns det för trollet att bli stångad ner i ån? vad hade man kunnat göra istället?

 

När?

Vi vill att projektet sträcker sig över denna termin till att börja med. Vi kommer fokusera på olika saker av temat beroende på vilka fokusområden vi arbetar med.

Under HT-19 

 

Hur dokumenterar vi?

Fotograferar, antecknar och filmar

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18