👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pratbubblor - Språkutveckling på Edsbro lilla

Skapad 2019-09-19 09:26 i Edsbro förskola Norrtälje
Förskola
Hur kan vi prata? Hur kan vi skapa många goda tillfällen tillsammans med barnen att läsa, sjunga och samtala för att utveckla språk och kommunikation?

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

 

Generativ fråga: Hur kan vi prata?

Syfte: Att utveckla språk och kommunikation

 

Mål ur Lpfö 18: Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Barnens intressen, initiativ och behov: Barnen är intresserade av böcker och läsning, de tycker om att sjunga. Vi har sett att de är intresserade av apor så vi har läst böcker om apor. Barnen behöver, och har rätt till ett språk och möjlighet till kommunikation.

 

Specifika mål

 

Förståelse: Barnen ska få möjlighet att utveckla ordförråd, olika namn samt förståelse för vardagliga händelser.

 

Förmågor: Att kunna kommunicera med alla i sin omgivning.

 

Begrepp: Kunna lyssna och ta till sig språket. Uttrycka sina tankar och känslor genom tex sagoläsning, sångstunder,  rim och ramsor.

 

 

 

Arbetslagets förhållningssätt: Vi delar barnen i två grupper vid samlingar och vissa aktiviteter. Låta de tysta barnen få komma till tals. Språkutveckling ska genomsyra hela dagen. Benämna saker vid sitt rätta namn.

Vetenskaplig grund: Scaffholding-stöttande. Lågaffektivt bemötande.

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: Tecken och bildstöd.

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

 

Kriterier: När vi ser att barnet är aktiv och kan delta i aktiviteten. Kan följa enkla instruktioner. Kan uttrycka sig. Då vet vi att barnen har uppnått förståelse, förmåga och begrepp.

 

Utvärderingssätt:  På reflektioner samt observationer av barnen tex genom videofilmning.

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

 

Aktiviteter: Vi börjar med att titta på en sagobok om apan Fin på storbildsskärm. Vi får hälsa på en handdocks-apa. Vi läser sagor ofta under dagen. Vi har samlingar varje dag då vi tränar namnsång, ramsor och äter frukt. Vi har musik och rörelsestund där vi fokuserar på språket.  

 

Formativ uppföljning: Observera barngruppen och diskuterar i reflektion.

 

Lärmiljö: Vi vill skapa lärtillfällen i en lugn pedagogisk miljö i mindre barngrupper. Aktiviteter både ute och inne. Utveckla vår skapande miljö i ateljen. Vi skapar en lärmiljö i skogen.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18