Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barbapapa Grovplanering

Skapad 2019-09-19 09:55 i Å-mini Förskola & Fritidshem Fristående förskolor
Förskola
Tema för läsåret år 20/21

Innehåll

 

Temat för läsåret 20/21 kommer vara Barbapapa. Vi kommer bekanta oss med varje barbafigur och utifrån karaktärerna lägga upp undervisningen med tydliga kopplingar till läroplansmålen. Temat kommer fungera som en rödtråd under hela läsåret. Vi börjar med att bekanta oss med Barbapapa för att sedan fortlöpande lära känna alla olika karaktärer. 

Varje karaktär har olika fokusområden i läroplanen: 

Barbapapa och Barbamama:

Ger barnen möjlighet att utveckla

”sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet” 

och

”förmåga att fungerar enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler” 

Barbaskön har ett stort intresse för konst och skapande.

”förmågan att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” 

Barbalala har ett stort intresse för musik.

”förmågan att skapa samt förmågan att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” 

Barbazoo har ett stort intresse för djur och naturvetenskap.

”förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” 

Barbabok har ett stort intresse för böcker och språk.

”ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tanka, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och skilda syften”,

 ”fantasi och föreställningsförmåga” och ”förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld” 

Barbaflink är intresserad av vetenskap, matematik och teknik.

”förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

”förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andra problemställningar”

Barbastark har stort intresse för sport och lek.

”nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära” och ” motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”

Barbafin har stort intresse för skönhet och hälsa.

” utveckla sin identitet och känna trygghet i den, samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet” 

Vi kommer att använda Barbafamiljen som en röd tråd mellan inflytande, trygghet, självkänsla, empati, respekt, gemenskap, bild, form, rörelse och musik samt språk och lek. 
Vi vill ge barnen förståelse för sitt egenvärde och att vi är olika men alla är bra precis som man är.

Vi kommer att arbeta mer normkritiiskt och utgå från barnens intressen.

Genomförande:

Vi delar in förskolebarnen i mindre grupper för att lättare kunna tillgodose dem i sina olika åldrar och utvecklingsfaser.

Vi observerar barnens intressen och utgår från deras önskemål när vi planerar lämpliga aktiviteter.

Vi arbetar mot samma mål men på olika nivåer.

Små barnen ( Upptäckarna ) är 12 st  födda 2018-2019

Mellan barnen ( Lillstugan ) är 6 st födda 2017- 2018

Stor barnen ( Äventyret ) är 9 st födda 2015 - 2016

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: