👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det Amerikanska frihetskriget, den franska revolutionen, den politiska utvecklingen och den industriella revolutionen i Sverige och Europa under 1800-talet

Skapad 2019-09-19 10:16 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 7 – 9 Historia
Om 1800-talet

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Amerikanska revolutionen

 • Känna till begrepp som: Boston tea party, självständighetsförklaringen och George Washington.
 • Känna till varför den amerikanska revolutionen bryter ut
 • Kunna förstå och kunna förklara hur den amerikanska revolutionen påverkar den franska revolutionen.
 • Kunna beskriva författningens styrkor och svagheter, t.ex. maktfördelning och rösträtt.

Franska revolutionen

 • Kunna redogöra för orsakerna till franska revolutionen och kunna redogöra för det franska ståndsamhället
 • Kunna beskriva händelseförloppet med hjälp av några viktiga årtal och händelser som t.ex. 1789, stormningen av Bastiljen och skräckväldet.
 • Kunna beskriva konsekvenserna av revolutionen på kort och lång sikt.

 

Om den demokratiska utvecklingen under 1800-talet skall du kunna

 • beskriva i stora drag vad som beslutades på Wienkongressen
 • beskriva begreppen: konservatism, liberalism och socialism.
 • förklara vad det kommunistiska manifestet stod för och hur Karl Marx och Friedrich Engels ville förändra världen.
 • kunna förklara hur nationalismen växer fram i Sverige och Europa och vad det fick för konsekvenser.
 • beskriva begreppen imperalism och kolonioalism.
 • kunna beskriva i stora drag hur kungens makt i Sverige flyttas till riksdagen genom bla riksdagsordningen 1866

Om den industriella revolutionen skall du kunna

 • beskriva följande historiska händelser: jordbrukets förändring, industrialismens förutsättningar i Storbritannien, industrialismens framväxt i Storbritannien, industrialismens konsekvenser på samhället.
 • beskriva följande centrala begrepp:träda, växelbruk, järnplog, skifte, hemindustrin, imperialism, kolonism, industrialisering, flygande skytteln, mekanisk vävstol, spinning Jenny, ångmaskin,hantverkssystem, fabrikssystem och fackföreningar.

 

Arbetssätt

Du kommer få ta del av genomgångar, gruppdiskussioner och individuellt arbete

Du kommer att redovisa dina förmågor med olika muntliga och skriftliga uppgifter samt individuell skriftliga prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9