Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3 Geometri åk 7 ht 19

Skapad 2019-09-19 10:41 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 49 - 6 kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att repetera de geometriska figurerna, rita och mäta vinklar, beräkna omkrets samt räkna med skala.
Grundskola 7 Matematik
Under veckorna 49 - 4 kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att börja med att lära oss prefix och enheter. Vi kommer sedan att repetera begreppet skala, gå vidare med att rita och mäta vinklar, vinkelsumma, de geometriska figurerna(2D) , beräkna omkrets och omkrets.

Innehåll

 

 

 

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
 • beräkna omkrets och area av månghörningar
 • några enheter för längd, area 
 • beräkna area av begränsningsytor

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Liber xyz
Stort fokus på resonemang och kommunikation
Vi kommer att använda oss av Geogebra

 

Planering:

v.49:   Introduktion, prefix och enheter, längd och skala

v.50: Vinklar, Vinkelsumma ,

v.51: Omkrets,Area

v. 2 Problemlösning

v. 3 Repetition/fördjupning

v. 4 Prov

v.5 Programmering , Geometri

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • Vi kommer att ha ett par inlämningsuppgifter under arbetets gång
 • Enskilt samtal med varje elev omkring vecka 3. Provet är frivilligt för de som visat alla förmågor.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Kapitel 2 åk 7 ht 19 och vt 20

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Känna till spetsiga, trubbiga och räta vinklar De geometriska figurerna och begreppet vinkelsumma Begreppet omkrets, area
Begreppet sidovinklar,vertikalvinklar Begreppet skala Rita figur med bestämd area
Förstå vinkelsatsbegreppen med tillämpning
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Metod för att bestämma vinklar Metod för att beräkna omkrets, area
Metod för att beräkna skala samt omkrets för kombinerade figurer
Bestämma vinklar i en omfattande figur med väl fungerande metod. Motivera med hjälp av vinkelsatserna.
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Avståndsberäkning Beräkna skala
Bestämma en vinkel Flerstegsproblem med skala, hastighet
Bestämma vinklar i en omfattande figur. Motivera med hjälp av vinkelsatserna
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.. resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Resonemang omkrig figurers omkrets, area eller vinklar
Bestämma vinklar i en omfattande figur. Motivera med hjälp av vinkelsatserna
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Redogöra för hur man beräknar omkretsen, area
Redogöra för hur man kan bestämma en vinkel Korrekt beräkning i area,
Bestämma omkrets eller vinklar i en omfattande figur med tydliga beräkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: