Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen biologi åk 8, Johanna E:s grupp

Skapad 2019-09-19 11:00 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi Fysik
Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och organsystem - människokroppen. Under de här veckorna kommer du att lära dig om hur din kropp fungerar.

Innehåll

 

Förmågor i fokus

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

Vi kommer utvecklas i att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, hur organen samarbetar i olika organsystem.  Vilken funktion olika organ har, såsom hjärta, lungor,  matspjälkningen. Fokus kommer att vara på hjärnan och nervsystemet.  Utifrån våra kunskaper kring vår kropp kommer vi att resonera kring olika hälsofaktorer som påverkar vår kropp och vårt mående. Undervisningen kommer att bestå av genomgångar på tavlan, filmer Powerpoint, bilder, instuderingsfrågor, samtal och laborationer.

Vad du ska kunna (efter avslutat arbetsområde):

 

 1. beskriva några av cellens organeller och deras funktion
 2. ge exempel på olika typer av celler, som muskelcell, nervcell och hudcell.
 3. ge exempel på några organ samt förklara vad organen har för funktion.
 4. ge exempel på organsystem samt förklara vad ett organsystem är.
 5. redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningssystemet.
 6. beskriva hur födan delas upp i matspjälkningssystemet (matens väg genom kroppen).
 7. redogöra för vad de olika näringsämnena används till i kroppen.
 8. förklara vad vi behöver syre till (cellandningen).
 9. beskriva vad som händer i lungorna när vi andas.
 10. redogöra för syrets väg genom kroppen.
 11. beskriva hur hjärtat är uppbyggt.
 12. redogöra för blodomloppet (lilla och stora kretsloppet samt de olika typerna av blodkärl).
 13. redogöra för vad blodet består av samt dess funktioner.
 14. redogöra för blodgrupperna samt vad man ska tänka på vid blodgivning.
 15. redogöra för hur de olika organsystemen samverkar/jobbar tillsammans.
 16. ge exempel på en naturvetenskaplig upptäckt samt berätta hur den påverkat människors levnadsvillkor. (vaccin, stamceller)
 17. beskriva hur hjärnan är uppbyggd (olika delar och centrala nervsystemet)
 18. beskriva hur nervsystemet är uppbyggt och vilka delar det består av.
 19. beskriva hur en nervimpuls färdas genom kroppen.
 20. beskriva hur en reflex fungerar.
 21. kunna ge exempel på vanliga sjukdomar eller skador som kan drabba hjärna och nervsystem. 

Du visar dina kunskaper genom:

 •     Aktivt deltagande i samtal/diskussioner och under arbetet på lektionerna samt med instuderingsfrågor.
 •     Jobba med quiz i studi.se
 •     Laborationer
 •        Prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Fy Bi Ke
Kunskapskrav biologi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Söka information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: