👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp

Skapad 2019-09-19 12:13 i Getingeskolan grs Halmstad
Vattnets kretslopp.
Grundsärskola 7 – 9 Bild Svenska Naturorienterande ämnen
Vatten Jorden den blå planeten. Så mycket vatten. I hav, isberg, moln, älvar och vattenfall. Vatten finns överallt och i olika former.

Innehåll

No - vattnets kretslopp. Planering v. 38 - 40.

Du kommer att få lära dig om vatten och dess kretslopp.

Läsa och lyssna på faktatexter om vatten - Legimus.
Skriva i programmet Symwriter som ger dig bildstöd och talsyntesstöd vid uppläsning av dina texter.
Se på faktafilmer och göra fältstudier i närområdet.

Arbeta utifrån Hans Persson tankar och idéer och NO läromedel och arbetshäfte.

http://www.hanper.se/ 

Vi kommer att göra olika experiment.

I ämnet bild kommer du att måla och skapa vattnets kretslopp
Dokumentera med Ipaden genom att ta foton och skriva enkel text.

Lycka till Anki och Louise

 

 

                                                                       

                    

 

                                                                          

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande. Hur foto och film kan redigeras med hjälp av digital teknik.
  Bl  7-9
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.
  NO  7-9
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel vattenverk, värmeverk och tillverkningsindustri.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sv  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9