Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social hållbar utveckling 2019

Skapad 2019-09-19 13:05 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Arbeta med sociala relationer, samspel, respekt och empati för varandra. Alla människors lika värde.

Innehåll

 

 

I augusti och september skolade vi in tio nya barn. Totalt är vi nu 16 barn på Pionen.

Vi ser ett behov i gruppen av att känna  trygget, tillhörighet och delaktighet.

 

 

Vi ska arbeta för att alla barn:

 • känner sig trygga på förskolan
 • får ta plats i gruppen och i leken.
 • får möjligheten att utveckla flera olika kompisrelationer.
 • blir respekterade oavsett utseende, kön eller etnicitet.
 • ska kunna sätta ord på och prata om olika sorters känslor. 
 • får en inblick i barnkonventionen -  utvecklar kunskap om vad alla barn har rätt till.

  


 

På Pionen arbetar vi med värdegrunden under hela dagen.
Vi pedagoger strävar efter att vara goda förebilder som är grund för ett gemensamt värdegrundsarbete.
Vi vägleder barnen vid konflikthantering, visa respekt och att hjälpa varandra,
visa hänsyn och att lyssna på varandras synpunkter.
Vi grundlägger ett synsätt som tillåter olikheter och olika behov.

Vi pedagoger är med och startar upp och utvecklar lek i små grupper.

Vi delar gruppen i olika stora grupper och gruppkonstellationer för att barnen ska få möjlighet att skapa olika kompisrelationer.  

Vi pratar, sjunger och leker utifrån värdegrundstänk.                                                              

Vi arbetar utifrån olika böcker om känslor i grupperna.

Vi läser, reflekterar och diskuterar utifrån böckerna tillsammans med barnen.

Vi gör olika sammarbetsövningar.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

                                                    

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: