👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2019-09-19 13:13 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 4 – 6 Geografi Religionskunskap Svenska
Vi kommer att arbeta med hinduismen och buddhismen, två stora världsreligioner som påverkat många människors tankesätt.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev:
* ska förstå vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor    * ska upptäcka hur man skildrar livsfrågor i olika sammanhang
* ska öva dig på att föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott
* ska var kritisk i ditt tänkande
* ska ta ansvar för dina studier
* ska kunna analysera och göra jämförelser med de religioner som du läst om tidigare, Kristendom, Islam och Judendom
* ska klara av att söka information och avgöra om källorna är trovärdiga

Du kommer att träna din förmåga att resonera, analysera, kommunicera, hantera information, använda ämnesspecifika ord och begrepp.

Konkretiserade mål


Du ska kunna förstå olika religioners tankegångar och hur religion kan påverka människor.
Du ska analysera religionerna, alltså kunna t ex se likheter/skillnader, för- och nackdelar.
Du ska kunna vara kritisk i ditt sökande efter kunskap och kunna avgöra om källorna är relevanta.
Försöka utveckla din förmåga att reflektera över livsfrågor, din egen och andras identitet.
Du ska lära dig grundfakta om Hinduism och Buddhism.

Undervisningen

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med två av de fem världsreligionerna, buddhism och hinduism.
Du kommer att få lära dig om:
-  hur det är att leva som hindu och buddhist
- vilka regler och lagar som finns
- symboler och viktiga högtider inom de olika religionerna
- likheter och skillnader mellan de olika religionerna
- de olika religionernas ursprung
- resonera kring olika livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.

Vi kommer att:
- ha genomgångar och diskussioner
- titta på film
- göra tankekartor på creaza, om hinduism och buddhism
- ha muntlig redovisning av tankekartorna
- vi kommer göra schematiska jämförelser av världsreligionerna kring gudabild, grundare, grundande, levnadsregler, tankegångar, geografisk hemvist, anhängare, symboler, heliga platser, heliga skrifter m.m. 

 

Bedömning

Vad som kommer att bedömas och hur det ska bedömas.

I vilken utsträckning du:
- i diskussioner kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor, livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt
- kan redogöra för religiösa högtider och traditioner, heliga platser, ritualer och levnadsregler inom de olika religionerna
- kan se likheter och skillnader mellan religionerna
- kan dra egna slutsatser
- är aktiv i våra diskussioner
- kan söka fakta och bearbeta den till ett eget arbete
- klarar att vara källkritisk

Du får visa det genom :

-  läxförhör

- diskussioner

- creaza-redovisningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv Ge
Religionskunskap åk 4-6

F
E
C
A
Grundläggande kunskaper om religionerna
 • Re
 • Re  4-6
På väg mot E, men behöver mer träning.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Förmåga att analysera
 • Re  4-6
På väg mot E, men behöver mer träning.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Resonemangsförmåga
 • Re  4-6
 • Re  4-6
På väg mot E, men behöver mer träning.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Förmåga att hantera information
 • Sv  E 6
 • Re  E 6
På väg mot E, men behöver mer träning.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Förmåga att förstå och använda ämnesspecifika ord och begrepp
 • Sv  E 6
På väg mot E, men behöver mer träning.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp