👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Engelska 9H v.34-43

Skapad 2019-09-19 13:30 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this unit we will talk about the English speaking world, different types of English, work with grammar (Verb: revision), as well as write diary or essay about an English-speaking country.

Innehåll

Bildresultat för stockholm stadÅsö Grundskola 9H engelska

Unit 1: the English-speaking world:

In this unit we will talk about the English speaking world, different types of English, work with grammar (Verb: revision), as well as write diary /essay about an English-speaking country.

 

Eventuell bild:

.

 

Innehåll

Mål

·         Vi kommer att lära oss om: Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används (Ur kursplanen Lgr11)

·         Du utvecklar dina förmågor att förstå talad och skriven engelska, göra muntliga framställningar/interagera på engelska. Du övar även på att beskriva, förklara och dra slutsatser utifrån det valda materialet

 9H   Engelska

REVIDERAD tidsplan i tabellform

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Ev. läxa

34

Intro

Discussion, David Crystal

Film about Jamaica

 

 

 

35

Film about South Africa

 

Grammar: verb

 

36

Grammar: verb

Grammar: verb

 

Prepare for the grammar test

 

37

Ingen lektion?

Åsöjoggen?

 

Linking words

False friends

Övningar

 

 

38

Intro: Travel diary or essay

 

Plan your text

 

 

Write your text

 

Prepare for the grammar test

39

Grammar TEST

 

Write your text

 

Feedback in pairs

 

Finish your text

 

40

Last chance to finish your text, hand it in.

 

Facts about Sierra Leone (gruppövning)

Film

Inlämning: travel diary/essay

41

Film

Film

Inlämning av dina svar på frågorna

 

42

Muntliga övningar

inför NP

Muntliga övningar

inför NP

 

43

Läsförståelse (test)

Hörförståelse (test)

 

44

LOV

LOV

LOV


  

Arbetsform:

1.    Vi lyssnar på en video om engelskans ställning i världen

2.    Se på filmer om ett par länder där engelska används

3.    Besvara och diskutera frågorna om videon och filmerna

4.    Välj ett land där engelska används och ta reda på fakta/information samt hitta några bilder för din dagbok

5.    Skriv en resedagbok 4-5 olika stopp i landet du har valt (max 800 ord).

 

 

Litteratur:

·         Se på video och filmer

·         Ta reda på fakta om landet du har valt

·         Tidningsartiklar

 

Bedömning:

·         Din aktivitet vid muntliga aktiviteter och diskussioner i grupper

·         Du lämnar in en färdig resedagbok med 2-3 bilder (enskilt arbete, egna ord)

·         Du visar i din resedagbok att du har kunskaper om vardagsliv, samhälle, kultur mm. i några av länder där engelska används som ett av huvudspråken

Ev. ämnesspecifika tillägg:

När du skriver din resedagbok fokusera på information om:

-       historia

-       befolkning och samhället (politiska systemet, skolor, religion, språk som talas mm)

-       typen av engelska som används i det landet (specifik vokabulär, uttal mm)

-       kända personer

-       turistattraktioner och intressanta ställen att besöka

 

 

 

Uppgifter

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskutera & jämföra: områden/länder där engelska används
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.