👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 3

Skapad 2019-09-19 14:11 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Vi kommer att prova på olika fysiska aktiviteter både inne och ute. Vi tränar kondition, koordination och samarbetsförmåga, genom olika lekar och övningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • utföra olika övningar med god balans och kontroll
 • delta i olika lekar, bollspel och följa uppgjorda regler
 • förbättra din kondition
 • känna lust och glädje att utföra idrottsaktiviteter själv och tillsammans med andra
 • prova på olika friidrottsgrenar
 • kunna simma 50 meter bröstsim, 25 meter ryggsim, flyta 1 minut och hoppa på djupt vatten

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas. Din förmåga att:
simma 50 meter bröstsim, 25 meter ryggsim, flyta 1 minut och hoppa på djupt vatten
delta, följa uppgjorda regler och visa hänsyn till andra vid lekar och spel.
göra olika grovmotoriska rörelser tex springa, hoppa och klättra med god kontroll

Hur ska det bedömas:
Vi kommer att titta på dig fortlöpande under lektionstid,.

Undervisning och arbetsformer

 • vi gör olika lekar och bollsporter där vi pratar om att alla måste följa spelets regler.
 • vi gör olika konditionsövningar både inne och ute
 • vi provar på olika friidrottsgrenar
 • vi går i simskola 
 • vi gör olika hinderbanor, redskapsbanor och styrketräningsbanor
 • vi rör oss till musik

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6